”Sote-uudistus iskee erityisesti naisvaltaisiin yrityksiin”

29.9.2020 klo 10:12 Politiikka Samuli Rissanen

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajina on tuhansia yrityksiä ympäri Suomea. Näistä yrittäjistä vähintään 80 prosenttia on naisia, joten kaikki sote-palvelujen monipuolista järjestämistä vaikeuttava lainsäädäntö on suora isku myös naisten yritystoimintaa vastaan.

– Alalla on satoja 1-9 henkilöä työllistäviä kuntoutus, fysioterapia, psykoterapia, toimintaterapia, sairaanhoitaja ym. sote-yrityksiä ja lisäksi tuhansia yksinyrittäjiä, Sote Palveluyrittäjät SOTEPA ry:n puheenjohtaja Aino Sainio kertoo.

SOTEPA arvioikin, että meneillään oleva sote- ja maakuntauudistus iskee erityisesti alan naisvaltaisiin yrityksiin, sillä ne yhdistyksen mukaan jätetty kokonaan esityksen ulkopuolelle.

– Esitystä on muuttettava siten, että se johtaa toimivaan monituottajuuteen sekä julkisten ja yksityisten palveluntuottajien tasavertaisuuteen sääntelyssä, hinnoittelussa ja valvonnassa, hän sanoo.

Mikäli järjestämislaki tehdään vain julkista palveluntuottajaa varten, se iskee pahasti lähipalveluja tuottaviin yrityksiin ja heidän työntekijöihinsä, jotka myös ovat 80-prosenttisesti naisia

Sainion mukaan nyt esitetyssä muodossa järjestämislaki sitoo maakuntien kädet tavalla, joka kohtuuttomasti rajoittaa niiden mahdollisuuksia järjestää hyvät ja joustavat palvelut maakunnan asukkaille lähellä kotia.

Mikäli järjestämislaki tehdään vain julkista palveluntuottajaa varten, se iskee pahasti lähipalveluja tuottaviin yrityksiin ja heidän työntekijöihinsä, jotka myös ovat 80-prosenttisesti naisia.

Sainio muistuttaa, että esimerkiksi yli 70 prosenttia fysioterapia- ja psykoterapiapalveluista tuotetaan yksityisissä yrityksissä, kun julkisen sektorin osuus niistä on noin 30 prosenttia.

– Näiden palvelujen tuottaminen ilman yrityksiä ei ole mahdollista, hän sanoo.

Järjestämislakia tulee hänen mielestään muuttaa siten, että asiakkaiden oikeutta valita palveluntarjoajansa parannetaan. Tämä on toteutettavissa järjestämislakiin tehtävällä kirjauksella, ja valintaoikeuden on katettava vähintään tietyt perustason tuotteistetut palvelut.

SOTEPA ry arvioi niin ikään, että lakiesityksessä oleva kohta, jossa sote-yritykset alistetaan vain täydentäväksi toiminnaksi, pitää poistaa.

– Palvelut on järkevää jatkossakin ostaa lähellä asiakkaita toimivilta sote-yrityksiltä, mikä on kustannustehokas malli valtiolle ja maakunnille.

– Malli on laadukas lähipalvelu asiakkaille (esim. halvausten, leikkausten, onnettomuuksien jälkihoito ja kuntoutus, mielenterveys ja muut vastaavat palvelut). Merkittävä osa ensihoidosta ja potilassiirroista on kustannustehokasta hoitaa edelleen lähipalveluna paikallisten yritysten toimesta, yhdistyksestä kerrotaan.

Ylös