Hölmöläisten peitonjatketta työllisyystoimissa

29.9.2020 klo 09:59 Kolumnit Sari Essayah

Eduskunnan syksyn on avannut huoli työllisyydestä, eikä suotta. Irtisanomis- ja yt-uutisia tippuu harva se päivä, ja myös kokonaisia tuotantolaitoksia ajetaan alas.

Hallitukselta puuttuu talouden ja työllisyyden edistämisen kokonaiskuva. Työllisyyden parantamiseen eivät yksin työllisyyspoliittiset toimet riitä, vaan on huolehdittava sekä yksityisen kulutuksen kautta tulevasta ostovoimasta että yritysten kilpailukyvystä. Ei siis hyödytä, että paperilla luodaan päätösperäisiä työpaikkoja, jos samalla työpaikkoja häviää muualta, kun verotusta kiristetään ja kilpailukykyä heikennetään.

Hallitukselta puuttuu talouden ja työllisyyden edistämisen kokonaiskuva.

Hallituksen työllisyyspolitiikka muistuttaa sitä kuuluisaa hölmöläisten peiton jatkamista.

Hallituksen budjettiriihen ainoaksi merkittäväksi työllisyystoimeksi on jäämässä aktiivimallin palauttaminen pienin muutoksin sekä työvoimapalveluiden resurssointi. Muut päätökset ulkoistettiin jälleen työmarkkinajärjestöille. Työllisyystavoitetta nostettiin, mutta tavoitteen saavuttaminen jätettiin seuraavien hallitusten vastuulle.

Samalla toteutettiin päätöksiä, joilla teollisuuden, kuljetussektorin ja kotitalouksien kustannuksia kasvatetaan. Erityisesti energian ja polttoaineiden hinnankorotukset ja päästökauppakompensaation lopettaminen ovat myrkkyä kilpailukyvylle. Teollisuuden sähköveron lasku ja väylämaksualennukset ovat toki tarpeellisia, mutta tuovat yrityksemme ilmasto- ja sijaintiolosuhteiden vuoksi vasta samalle viivalle kilpailijoiden kanssa.

Myöskin turpeen veroratkaisussa hallitukselta puuttuu kokonaiskuva, sillä turpeen energiakäytön nopea alasajo vaikuttaa metsäteollisuuden raaka-ainevirtoihin ja ohjaa puun lisäksi polttoon ulkoa tuotavaa kivihiiltä, öljyä ja venäläistä haketta. Hallitusohjelman tavoite käytön puolittamisesta olisi täyttynyt etuajassa pelkällä päästökauppamekanismilla, mutta tässäkin punavihreä ideologia jyrää järjen ja huoltovarmuuden.

Ylös