Aki Ruotsala elinkeinoasioiden kuntapäättäjäkoulutuksessa: ”Kaikkia kuntia ei voi laittaa samalle viivalle”

1.10.2020 klo 12:50 Kotimaa Kristiina Kunnas

Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala ja Etelä-Pohjanmaan TE-keskuksen palvelujohtaja Aki Ruotsala alustivat Kristillisdemokraattien webinaarissa, jossa kuntapäättäjiä koulutettiin elinkeinoelämän ja työllisyyden aiheista.

Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala muistutti, että moni muu järjestö ja yhdistys on kuihtunut, mutta Suomen Yrittäjillä on edelleen osasto lähes joka kunnassa.

– Suomen kunnanvaltuutetuista lähes neljäsosa (reilut 22%) on yrittäjiä, Kujala kertoi.

Sote puolittaa aikanaan kunnan tehtävät.

– Mutta nyt kunnilla on lähes 600 lakisääteistä tehtävää. Se on liian paljon, ja liian tarkkaan säädeltyä, Kujala jatkoi.

Hän kannustaa pitämään yllä seudullisia elinkeinoyhtymiä.

– Kunnissa on investointitarvetta, mutta sitä ei voi tehdä niin, että se johtaa hallitsemattomaan lainanottoon tai veronkorotuksiin, Kujala sanoi.

Hän on huolissaan mahdollisesta soteuudistuksen mukana tulevasta maakuntaverosta.

– Emme todellakaan kannata sitä, sillä se johtaa työn verotuksen kiristämiseen

Kokoomustaustainen Kujala soimasi Marinin hallitusta.

Hallitus toteuttaa ideologista yksityissektorin lopettamista. – Anssi Kujala, Suomen Yrittäjät

– Kyllä hallitus toteuttaa ideologista yksityissektorin lopettamista, Kujala sanoi.

Hankintalaki puhutti alustuksissa ja kysymyksissä.

– Usein sanotaan, että hankintalaki on niin jäykkä, mutta monesti pelätään markkinaoikeuteen menoa ja valitusten tekemistä.

– Laiska hankkija haluaa ostaa jättimääriä, hyvä hankkija pystyy jakamaan alueittain tai tuoteryhmittäin,Kujala jatkoi.

Jokaisen aluejärjestöllä on hankintaneuvoja; tehtävänä on neuvoa niin kuntia kuin yrittäjiä,

Pirkkalan kunnanvaltuutettu Riitta Kuismanen kysyi Kujalalta, onko Suomi liian pieni maa terveeseen kilpailutukseen.

– Tuntuu, että usein monikansalliset yritykset voittavat kilpailutuksen hetkellisellä alihinnoittelulla. Miten kotimaiset pk-yritykset pääsisivät mukaan? Kuismanen kysyi.

– Mielestäni kunnissa ei ole riittävästi hankintaosaamista, Kujala vastasi Kuismaselle.

– Siihen pitää panostaa ja olemmekin yhdessä Kuntaliiton kanssa järjestäneet kunnissa koulutusta, miten hankintalakia käytetään, Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja jatkoi.

Kujala muistutti elintarvikkeiden jättihankinnoista alkuvuodesta syntynyttä kohua. Kristillisdemokraattien yrittäjätaustainen ja yrittäjäjärjestöjen johdossa aiemmin toiminut kansanedustaja Peter Östman nosti ison metelin siitä, että esimerkiksi kotimainen lihanjalostusjätti Atria olisi muka ollut liian pieni osallistumaan kilpailutukseen.

– Östman piti ansiokkaasti asiaa esillä, Kujala totesi.

– Julkisella hankkijalla on iso vastuu siinä, että osaa jakaa hankinnat osiin.

Kristillisdemokraattien puoluevaltuuston puheenjohtaja Aki Ruotsala työskentelee nykyisin Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston palvelujohtajana.

– Tammikuussa 2017 Suomen Kuvalehti listasi 57 kaatuvaa kuntaa. Näitä ovat monet maaseutumaiset kunnat, joita vaivaa muun muassa krooninen väestökato ja ikääntyminen.

Ruotsala kertoi olleensa töissä juuri yhdessä näistä työskennellessään Merikarvian elinkeinovastaavana.

– Rakennemuutosilmiö ja kaupungistuminen ovat nyt vielä voimakkaampia kuin 1960-luvulla, jolloin pellot pantiin pakettiin.

Ruotsalaa harmittaa vastakkainasettelu, jossa maaseutualueet ja kaupungit laitetaan vastakkaain.

– Siihen kuuluu sellaisia hämmentäviä ilmaisuja kuin esimerkiksi etelän elätit ja kurjistuvat maaseutukunnat.

– Kun olen ollut pienten maaseutumaisten kuntien viranhaltijana, olen jäänyt pohtimaan ajatellaanko Suomea vain kuuden kasvavan seudun maana. Muunko Suomen annetaan vain olla – pitäisikö laittaa lappu luukulle, Ruotsala kyseli.

Hän muistutti, että koronakriisin aikana on voimistunut myös toisenlainen ajattelu:

– Sekin lisää elinvoimaisuutta, että ihmiset arvostavat maaseutumaista elinympäristöä, myös elämän edellytyksiä, jotka maaseutumaiset paikkakunnat tarjoavat.

Samasta asiasta puhui aiemmin koulutuksessa jo Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala kutsuen suuntausta monipaikkaistumiseksi.

– Jos aletaan tehdä puolet työstä etänä mökkipaikkakunnalla, se muuttaa koko talousrakennetta.

– En ole maaseutuvastainen, olen kasvanut maalla ja vietän siellä paljon aikaa, totesi Kujala, ja kehaisi olevansa kotoosin Isoostakyrööstä.

– Mutta tosiasiat kuntien eriarvoistumisessa on tunnustettava, Kujala jatkoi.

Ruotsala kertoi seuraavansa mielenkiintoisena ilmiönä sitä, mihin suuntaan Suomi on kehittymässä.

Ruotsala kertoi seuraavansa mielenkiintoisena ilmiönä sitä, mihin suuntaan Suomi on kehittymässä.

– Kaikkia kuntia ja kuntatyyppejä ei todellakaan voida laittaa samalle viivalle.

– Jos kuntien kykyä onnistua elinkeinopolitiikassa verrataan toisiinsa ilman että otetaan huomioon niiden erityispiirteitä, kokoa ja sijaintia, on se kuin laittaisi kalan, linnun, apinan ja norsun kiipeämään puuhun ja pitäisi parhaana sitä, joka on nopein, Ruotsala vertasi.

 

Huom! Otsikkoa muutettu 1.10. klo 12.56; kuntavaalikoulutus muutettu kuntapäättäjäkoulutukseksi.

 

Ylös