Taloustutkimus: 78 prosenttia suomalaisista ei sallisi sukupuolenvaihdoksia ja niihin liittyviä hoitoja alaikäisille

1.10.2020 klo 11:44 Politiikka Samuli Rissanen

Taloustutkimuksen tekemässä kyselytutkimuksessa kaksi kolmasosaa (66 prosenttia) suomalaisista on sitä mieltä, että nykyinen, lääketieteelliset ja psykiatriset tutkimukset sukupuolenvaihtoon vaativa translaki, tulee pitää voimassa.

Selkeä suomalaisten enemmistö (66 prosenttia) vastustaa Taloustutkimuksen teettämän kyselytutkimuksen mukaan sukupuolen vaihtoa pelkällä omalla ilmoituksella.

Taloustutkimus kysyi syyskuussa 2020 suomalaisilta, tulisiko lakia muuttaa siten, että sukupuolenvaihto tulisi pelkästään oman ilmoituksen perusteella tapahtuvaksi ilman lääketieteellisiä ja psykiatrisia tutkimuksia?  

Kyselyyn vastanneet naiset suhtautuivat hiukan kielteisemmin mahdolliseen lakimuutokseen kuin miehet: 68 prosenttia naisista vastustaa kun taas miehillä luku on 64 prosenttia.

Samalla suomalaisilta kysyttiin, tulisiko sukupuolenvaihto ja siihen liittyvät hormonihoidot ja leikkaukset sallia myös alaikäisille?

Kaikkien puolueiden kannattajista selvä enemmistö ei halunnut sallia sukupuolenvaihdoksia alaikäisille

Alaikäisten sukupuolenvaihtoon ja niihin liittyviin hormonihoitoihin ja leikkauksiin suhtaudutaan vieläkin kielteisemmin: 78 prosenttia ei sallisi näitä alaikäisille. Tässä asiassa miehet suhtautuvat asiaan kriittisemmin: 81 prosenttia miehistä on kielteisellä kannalla, kun taas naisista 76 prosenttia.

Vastaajien iällä tai asuinpaikalla ei ollut sanottavaa merkitystä mielipiteisiin alaikäisiä koskevasta sukupuolenvaihdosta.

Kaikkien puolueiden kannattajista selvä enemmistö ei halunnut sallia sukupuolenvaihdoksia alaikäisille.

Tämä enemmistö oli niukin vasemmistoliittoa äänestävissä, 58 prosenttia, vihreissä 63 prosenttia, sosiaalidemokraatteja äänestävillä 74 prosenttia, kokoomusta ja rkp:tä kummallakin 82 prosenttia, keskustaa 91 prosenttia ja perussuomalaisia kannattavilla 92 prosenttia.

Hallitusohjelmaan on kirjattu translain uudistus, jota on valmistellut sosiaali-ja terveysministeriön asettama työryhmä.

Aiemmin tänä vuonna työryhmä luovutti raportin, jossa on erilaisia malleja uudistuksen toteuttamiseksi.

Raportissa tuodaan esille mahdollisuus muuttaa sukupuoli oikeudellisesti ilman lääketieteellistä prosessia. Oikeudellisen sukupuolen muutos olisi mahdollista myös alaikäisille.

Taloustutkimus Oy:n puhelinhaastatteluna tekemässä tutkimuksessa oli yhteensä 970 yli 18-vuotiasta henkilöä. Haastattelut tehtiin 7.-10.9. välisenä aikana.

Tutkimuksen tilaajana oli Aito avioliitto ry.

Ylös