”Translain muutos ei edistä lasten ja nuorten hyvinvointia” – lääkäri-kansanedustaja Sari Tanus ei yllättynyt tuoreen kyselytutkimuksen tuloksista

1.10.2020 klo 12:15 Politiikka Samuli Rissanen

– Haluan terveydenhuollon ammattilaisena korostaa lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmaa. Translain muutos ei palvele lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämistä, Tanus sanoo.

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Sari Tanus ei ole yllättynyt Aito Avioliitto ry:n Taloustutkimuksella teettämän kyselytutkimuksen tuloksista.

Tutkimuksesta kävi ilmi, että suomalaisten enemmistö ei kannata translain muutoksia. Suomalaiset eivät sallisi leikkaus- ja hormonihoitoja alaikäisille eikä sukupuolta pelkästään ilmoitusmenettelyyn.

Peräti 78 prosenttia suomalaisista suhtautuu kielteisesti hoitojen sallimiseen alaikäisille.

Tanuksen mielestä kysely kertoo selkeästi sen, että ihmiset ymmärtävät, miten valtavan suuresta asiasta on kyse.

– Kyse ei ole mistään pikkujutusta, vaan siitä, että toteutuessaan laki muuttaisi totaalisesti ihmiskäsitystä, hän arvioi.

Hän tulkitsee kyselyn tuloksia myös siten, että ihmiset hyvin laajalti ymmärtävät, millainen lapsen ja nuoren kehityskulku aikuiseksi on ja mitä haasteita murrosikään liittyy.

Huomionarvoista tutkimuksessa oli se, että myös hallituspuolueiden äänestäjät kavahtavat radikaaleja translain muutoksia, kuten hoitojen sallimista alaikäisille ja sukupuolen määrittelemistä omalla ilmoituksella.

– Juridisten dokumenttien on kerrottava tosiasioista, ei toiveista, haaveista tai kokemuksesta. Tässäkään mielessä ihmisen sukupuoli ei voi olla ilmoitusasia; se ei voi olla kenellekään hyödyksi

Translain muuttaminen on hallitusohjelmassa, ja yhä työn alla. Tanuksen mielestä hälytyskellojen pitäisi nyt soida, ennenkuin tähän ryhdytään.

– Kyllä minusta tämä on selkeä viesti hallitukselle, että sen on nyt pysähdyttävä miettimään.

Hänen mukaansa translain taustalla on alkuaan varsin pieni aktivistien joukko ja tietyt järjestöt ovat ujuttaneet käsitteistöön aiemmin vieraita asioita. Tanus pohtii esimerkiksi sitä, mitä tarkoitetaan juridisella sukupuolella.

– Kyllä sen täytyy kertoa faktoista eikä toiveista tai haaveista. Jos minä haluaisin olla mies, ja se  muutettaisiin juridisiin dokumentteihin, se kertoisi silti kuitenkin jostain muusta kuin tosiasioista.

– Juridisten dokumenttien on kerrottava tosiasioista, ei toiveista, haaveista tai kokemuksesta. Tässäkään mielessä ihmisen sukupuoli ei voi olla ilmoitusasia; se ei voi olla kenellekään hyödyksi, Tanus sanoo.

”Syntyminen väärään kehoon”  tai ”muunsukupuolisuus” ovat Tanuksen mukaan niin ikään harhaanjohtavia käsitteitä, sillä syntymässä todetaan sukupuoli.

Jokainen on myös ainutlaatuinen yksilö. Kapeita ja ahtaita rooleja pitäisi Tanuksen mukaan karttaa, koska ne antavat virheellisen kuva sukupuoli-identiteetistä. Yleisenä käsityksenä kun on, että on olemassa hyvin monenlaisia tyttöjä ja poikia, miehiä ja naisia.

– Olen ihmetellyt, että miksi tyttöjen ja poikien pitäisi mahtua hyvin ahtaisiin muotteihin ja mitä hyvää siitä heille koituu.

Yksi tärkeä kysymys hänen mukaansa onkin, ollaanko viemässä jotakin tiettyä idelogiaa ja ideologista katsantokantaa eteenpäin vai halutaanko asiassa toimia lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

– Haluan terveydenhuollon ammattilaisena korostaa lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmaa. Translain muutos ei palvele lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämistä, gynekologina työskennellyt kansanedustaja sanoo.

Hän pitää translain muutosta valtavan suurena harppauksena taaksepäin identiteettiristiriitojen hoitamisessa.

– Tarkoitan tällä, että terveydenhuollon ammattilaiset ymmärtävät, että asiaa on selvitettävä ja katsottava laajasti syitä, ja sitten sitä, millä tavalla asia ratkaistaan niin, että asiakkaan omaa ainutkertaista identiteettiä vahvistetaan.

Kyse on hänen mukaansa mielen ja kehon välisestä ristiriidasta. Suurin osa identitettiristiriitaa kokeneista on tyttöjä, ja se voi myös hävitä aikuisuudessa. Tanus muistuttaa, että aivojen kehitystäkin tapahtuu aina 25-30-ikävuoteen saakka.

Hänen mielestään leikkaus- ja hormonihoitoihin pitäisi ryhtyä huomattavasti myöhemmässä vaiheessa kuin täysikäisyyden kynnyksellä.

– Odottaisin lähemmäs 30:tä ikävuotta, ennenkuin kehoa lähdettäisiin muokkamaan ja olisin tässä kaiken kaikkiaan hyvin kriittinen, jottei vahinkoa aiheutettaisi.

Myös Tanuksen edustamat kristillisdemokraatit vastustaa translakia, joka tekisi sukupuolesta ilmoitusasian ja eriyttäisi lääketieteelliset hoidot juridisen sukupuolen muutoksesta.

Ylös