– Koronaan on kuollut 345, mutta joka vuosi 1600 suomalaista kuolee alkoholin käytön vuoksi, Päivi Räsänen muistuttaa

6.10.2020 klo 14:51 Politiikka Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsänen pitää aamuyön anniskelun rajoittamista hyvänä, mutta muistuttaa, että alkoholin anniskelua rajoitetaan nyt koronahaittojen vuoksi eikä alkoholihaittojen vuoksi, jotka ovat kuitenkin merkittävästi suuremmat.

Ravitsemisliikkeiden toimintaa rajoitettavien tartuntatautilain säännösten voimassaoloa jatketaan 28.2.2021 saakka.

Päivi Räsäsen mukaan hallituksen esityksen perustelut ovat kaikin puolin hyvät. Hän muistutti kuitenkin, että alkoholin anniskelua rajoitetaan nyt koronahaittojen vuoksi eikä alkoholihaittojen vuoksi, jotka ovat kuitenkin merkittävästi suuremmat.

– Meillä 345 henkilöä kuollut koronaan, mikä on liian suuri määrä. Mutta joka vuosi 1600 suomalaista kuolee pelkkään alkoholiin, Räsänen sanoo.

Hän muistuttaa, että aamuyön anniskelulla on yhteys alkoholin aiheuttamiin väkivallan tekoihin, joten myynnin rajoittamisella on positiivinen vaikutus siihenkin.

Myös kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah arvioi että säännösten jatkamisella on perusteensa. Hänen mielestään asiaa pitäisi kuitenkin katsoa ravintolatyypin mukaan sen perusteella, missä todelliset riskikeskittymät ovat.

– Ruokaravintolat ovat erilaisessa kategoriassa kuin aamuyön yökerhot ja baarit, joissa alkoholitarjoilua on runsaasti esillä

Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla ryhdytään tarkastelemaan niin sanottuja korkean riskin ravintoloita.

– Ruokaravintolat ovat erilaisessa kategoriassa kuin aamuyön yökerhot ja baarit, joissa alkoholitarjoilua on runsaasti esillä, Essayah sanoo.

Hallituksen esityksessä ravitsemistoimintaa rajoitettaisiin ravitsemisliikkeiden aukiolo- ja anniskeluaikaa sekä niiden sisätilojen asiakaspaikkamäärää ja käyttöä koskevilla rajoituksilla.

Asetuksella säädettäisiin siitä, että vain tartuntataudin leviämisen estämiseksi välttämättömiä aukioloaikaa, anniskeluaikaa ja asiakasmäärää koskevia rajoituksia sovellettaisiin vain niillä alueilla, joilla se on välttämätöntä. Liikkeiden tulisi laatia suunnitelma velvollisuuksien ja rajoitusten noudattamisen tueksi.

Aluehallintovirastot valvoisivat rajoitusten ja velvollisuuksien noudattamista. Aluehallintovirasto voisi määrätä valvonnassa havaitsemansa epäkohdat ja puutteet korjattaviksi ja määrätä velvoitteita olennaisesti rikkoneen ravitsemisliikkeen ravitsemisliiketoiminnan välittömästi suljettavaksi asiakkailta enintään yhdeksi kuukaudeksi.

Ylös