Hallituksen henkilötunnusuudistus sai kylmän vastaanoton – ”Sukupuolitieto on tarpeellinen”, sanoo Päivi Räsänen

9.10.2020 klo 16:04 Politiikka Merja Eräpolku

Valtiovarainministeriön työryhmä esitti hallitusohjelmalinjauksen mukaisesti, ettei uudistettavaksi aiotusta henkilötunnuksesta olisi käynyt ilmi henkilön ikää, syntymäaikaa tai sukupuolta. Tämä ehdotus sai tyrmäyksen lausuntokierroksella. Henkilötunnuksen nykyinen muoto aiotaan säilyttää ja uudistusta jatketaan rajatummin.
Kansanedustaja Päivi Räsänen vetoaa nyt hallitukseen, jotta se luopuisi kokonaan suunnitelmastaan poistaa sukupuolitieto henkilötunnuksesta.

Työryhmä esitti viime keväänä, että vuodesta 2027 alkaen Suomessa otettaisiin käyttöön uudenmuotoinen henkilötunnus, josta ei enää kävisi ilmi henkilön ikä, syntymäaika ja sukupuoli. Saatujen lausuntojen ja tehdyn jatkotyön perusteella työryhmän ehdotusta ei kuitenkaan pidetä toteuttamiskelpoisena. Myös Kristillisdemokraatit ovat eri yhteyksissä todenneet, ettei tällaista uudistusta pidä tehdä.

– Kaavailtu kokonaisuudistus sai lausuntokierroksella paljon kritiikkiä etenkin arvioitujen kustannustensa vuoksi. On hyvä, että hallitus on perääntymässä ja ymmärtänyt, ettei tällaiseen uudistukseen pidä haaskata rahaa.  Finanssiala on arvioinut, että kokonaisuudistuksen vaatimat järjestelmämuutokset aiheuttaisivat miljardiluokan kustannukset julkiselle ja yksityiselle sektorille, Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsänen toteaa.

Valtiovarainministeriö jatkaa nyt uudistuksen valmistelua niin, että henkilötunnuksen nykyinen muoto säilytetään. Kuitenkin viimeistään vuodesta 2027 alkaen tunnuksia myönnettäisiin numerojärjestyksessä sukupuoleen katsomatta.

– Henkilötunnuksen avulla ihminen voidaan yksilöidä ja tunnistaa. On erikoinen väite, että syntymäaika ja sukupuoli olisivat tähän tarkoitukseen tarpeettomia, Räsänen huomauttaa.

Hän uskoo, että kriittisten lausuntojen ohella henkilötunnuksen uudistamista vastustavalla kansalaisaloitteella on ollut vaikutusta, ennen kuin se on edes virallisesti saapunut eduskunnan käsittelyyn.

Parhaillaan tarkastettavana oleva kansalaisaloite, jossa vaaditaan luopumista henkilötunnuksen uudistamisesta sukupuolineutraaliksi, keräsi vajaassa kuudessa kuukaudessa peräti 63 816 allekirjoittajaa.

Lääketieteen ja biologian kannalta katsottuna henkilötunnuksen sukupuolisidonnaisuus on keskeinen tekijä ihmisen tunnistamisessa.

Räsänen vetoaa nyt hallitukseen, jotta se luopuisi kokonaan suunnitelmastaan poistaa sukupuolitieto henkilötunnuksesta.

Myös monien lausunnonantajien mielestä sukupuolitiedon irrottamiseen henkilötunnuksesta liittyy ongelmia. Erityisesti tämä koskee sosiaali- ja terveys- sekä vakuutussektoria, joissa sukupuolitiedolla on merkitystä.

– Tein henkilötunnusuudistuksesta kirjallisen kysymyksen hallitukselle jo viime keväänä. Suomen lainsäädäntö ei edelleenkään tunne muita sukupuolia kuin kaksi, naisen ja miehen. Geneettinen sukupuoli ratkeaa hedelmöittymisen hetkellä. Lääketieteen ja biologian kannalta katsottuna henkilötunnuksen sukupuolisidonnaisuus on keskeinen tekijä ihmisen tunnistamisessa, Räsänen sanoo.

VM jatkaa uudistuksen valmistelua suppeampana

Henkilötunnusjärjestelmän kiireellisin uudistuspaine on syntynyt tunnusten riittävyyden varmistamisesta. Tähän suunnitellaan vastattavaksi lisäämällä tunnukseen uusia välimerkkejä, mikä lisää käytettävissä olevien tunnusten määrää.

– Olen tyytyväinen, että tässä vaiheessa on löydetty keinoja vastata keskeiseen osaan uudistuksen tavoitteista kohdennetuilla toimenpiteillä, jotka eivät vaadi kallista kokonaisuudistusta, toteaa kuntaministeri Sirpa Paatero.

Suomeen esimerkiksi työn vuoksi muuttavien asiointia helpotetaan laajentamalla henkilötunnuksen myöntämistä niin, että henkilötunnus korvaisi eri viranomaisten asiointia varten myöntämät niin sanotut keinotunnukset. Väestötietojärjestelmään lisätään uusi tunnistetieto, josta käy ilmi minkä viranomaisen aloitteesta tunnus on myönnetty ja miten henkilö on tunnistettu.

Henkilötunnus itsessään ei tuota yksilölle mitään oikeuksia, vaan se on henkilön yksilöinnin väline. Tunnuksen myöntämisen laajentamisella ei siis tuoteta kellekään uusia oikeuksia.

Henkilötunnuksen uudistamista pohtineen työryhmän loppuraporttia koskevia lausuntoja lähetettiin ministeriölle peräti 132.

Ylös