– Miksi Marin kielsi tietävänsä valtioneuvoston sateenkaariverkostosta, kristillisdemokraattien kansanedustajat kysyvät

9.10.2020 klo 13:14 Politiikka Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Antero Laukkanen nosti hallituksen sisällä toimivan sateenkaariyhteistyöverkoston aseman esiin eduskunnan torstaisella kyselytunnilla.

Kristillisdemokraattien kansanedustajat ihmettelevät Marinin vastausta ja sitä, ettei hän omien sanojensa mukaan ollut tietoinen verkoston toiminnasta hallituksensa sisällä.

– Pääministeri Sanna Marin totesi vastauksessaan, ettei hän ollut tietoinen sateenkaariverkostosta hallituksessaan. Kuitenkin hän oli siitä kirjoittanut reilu kuukausi sitten julkaistussa blogikirjoituksessaan, KD:n kansanedustajat kertovat yhteisessä kannanotossaan.

Sateenkaariverkoston toiminnan hallituksen sisällä nosti esiin eduskunnan torstaisella kyselytunnilla kansanedustaja Antero Laukkanen.

Herää kysymys, valehteliko Marin jostain syystä vai eikö asia todellakaan ollut hänelle tuttu? Kumpikin tilanne on vakava

Hän peräänkuulutti samoja oikeuksia myös muille etujärjestöille.

Marin puolestaan kertoi, ettei ollut tietoinen verkoston toiminnasta hallituksensa sisällä.

– Minä en ollut tietoinen tai en ainakaan muista, että meillä tällainen verkosto olisi. En tiedä, kuulunkohan itse siihen. Jos en kuulu, niin täytyypä liittyä, koska tasa-arvoasioiden ja yhdenvertaisuuden edistäminen ovat erinomaisen tärkeitä asioita. En kyllä tiennyt, että meillä on tällainen erityinen verkosto tai salaseura, Marin vastasi Laukkaselle.

Laukkanen piti Marin vastausta jo eilisellä kyselytunnilla hämmästyttävänä; Marin ei tiedä, mitä valtioneuvoston sisällä valmistellaan.

– Pääministereiltä edellytetään totuudellisuutta vastauksissaan eduskunnalle. Herää kysymys, valehteliko Marin jostain syystä vai eikö asia todellakaan ollut hänelle tuttu? Kumpikin tilanne on vakava, Laukkanen arvioi nyt.

Erityisen oudoksi pääministerin vastauksen tekee hänen mukaansa se, että 7. syyskuuta Helsinki Priden -sivuilla julkaistiin tapahtuman virallisen suojelijan blogikirjoitus, jossa Sanna Marin kertoo vuosi sitten perustetusta yhteistyöverkostosta näin: ”Myös valtioneuvostossa halutaan parantaa sateenkaariyhteistyötä. 2019 syksyllä on perustettu yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on edistää kansallista sateenkaaripolitiikkaa paremman tiedonkulun ja yhteistyön kautta. Verkoston muodostavat useat ministeriöt, valtionhallinnon virastot sekä keskeiset järjestöt. Verkosto kokoontuu säännöllisesti keskustelemaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen perus- ja ihmisoikeusasioista, kuten lainsäädäntöhankkeista, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämistoimista, tiedonkeruun tarpeista ja käytännöistä sekä sateenkaaripolitiikasta Suomessa.”

Kristillisdemokraattien kansanedustajat ovat peräänkuuluttaneet etujärjestöjen yhdenvertaisuuden vuoksi selvyyttä siihen, voisivatko muut etujärjestöt saada valtioneuvoston sisälle oman verkostonsa, joka kokoontuu virka-ajalla ja voi vaikuttaa heitä koskevaan lainsäädäntöön.

Toisin kuin Marin keskustelussa väitti, Laukkanen eikä kukaan muukaan kristillisdemokraateista ole nimittänyt sateenkaariverkostoa ”salaseuraksi”.

– Hallitus on selkeästi antanut toisille ryhmille erityisaseman ja se vaikuttaa erikoiselta. Voivatko myös muut etujärjestöt ja kansalaisjärjestöt, kuten vammaiset, vanhukset, saamelaiset, romanit, saada oman verkostonsa valtioneuvoston sisälle vaikuttamaan omiin asioihinsa, Laukkanen arvioi.

Hän on tehnyt asiasta jo aiemmin kaksi kirjallista kysymystä, joissa esitettyihin kysymyksiin ei Laukkasen mukaan ole saatu riittäviä vastauksia.

Ylös