– Sote-uudistus olisi pitänyt rakentaa tarkoituksenmukaisesti, ei maakuntarakenteeseen, KD:n kansanedustajat muistuttavat, että keskeiset valuviat jäivät uudistukseen

13.10.2020 klo 17:27 Politiikka Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattien eduskuntaryhmä korostaa, että sote-uudistuksen tavoitteiden saavuttamiseksi on keskeistä panostaa peruspalveluihin ja ennaltaehkäisyyn, joka ei tapahdu itsestään.

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä on hämmentynyt hallituksen tavasta käsitellä sote-uudistuksesta annettuja lausuntoja.

– Sadat asiantuntijalausunnot on käyty läpi pikakäsittelyllä. Hallitus ei tällä menettelytavalla osoita arvostavansa kentän asiantuntijoiden palautetta ja ehdotuksia uudistuksen kehittämiseksi, kristillisdemokraattien kansanedustajat sanovat yhteisessä kannanotossaan.

Riittämätön rahoitus on KD-ryhmän mielestä esityksen keskeisiä ongelmia. Hallituksen työryhmän viime viikolla esitykseen tekemät muutokset korjaavat kaikkein pahimmin kärsivien yksittäisten kuntien tilannetta, mutta kokonaisuus jää edelleen toiveiden varaan.

– Sote-maakunnille annettu uusi nimi, hyvinvointialueet, ei valitettavasti muuta sitä tosiasiaa, että useat hyvinvointialueet ovat liian pieniä

Esimerkiksi joka kolmannessa lausunnossa epäiltiin sitä, hillitseekö uudistus kustannusten kasvua. Kristillisdemokraateista näyttää siltä, että myöskään hallituksella ei ole tähän vastauksia.

– Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten kasvun hillitseminen edellyttää laajaa vapautta palvelujen tuottamisessa, vahvaa palvelutuotannon tehokkuuden ja tuottavuuden paranemista, integraation toteutumista koko maassa sekä tehokasta hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, KD-edustajat muistuttavat.

Uudistus olisi heidän mielestään pitänyt valmistella sosiaali- ja terveyspalveluiden tarkoituksenmukaisuuden pohjalta, ei maakuntarakenteen pohjalta.

– Sote-maakunnille annettu uusi nimi, hyvinvointialueet, ei valitettavasti muuta sitä tosiasiaa, että useat hyvinvointialueet ovat liian pieniä vastaamaan tehokkaasti ikääntyvän ja harvenevan väestönsä sosiaali- ja terveydenhuollosta.

– Maakuntarakenteen noudattaminen on yksi uudistuksen suurimmista ongelmista, jota ei palautteesta huolimatta korjattu, kristillisdemokraattien kansanedustajat kritisoivat.

Myös vanha jako perustason ja erityistason palveluihin istuu tiukassa: Perustason palveluihin ja ennaltaehkäisyyn panostamisesta pitää KD-ryhmän mukaan huolehtia, sillä ne ovat keskeisiä tekijöitä terveys- ja hyvinvointierojen kaventamisessa, palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden parantamisessa sekä kustannusten kasvun hillinnässä.

KD eduskuntaryhmä vastustaa myös päätettyä maakuntaveroa. Maakuntaveron käyttöönotto tulee ryhmän mukaan lisäämään kansalaisten kokonaisverorasitusta ja johtaa yhä syvenevään eriarvoistumiseen kansalaisten välillä. Maakuntaveromalli myös vaarantaa palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden.

KD eduskuntaryhmä kannattaakin rahoituksen osoittamista hyvinvointialueille suoraan valtion talousarviosta.

Hallituksen esityksessä yksityisten palvelujen tarjoajien, erityisesti pk-yritysten sekä kolmannen sektorin toimijoiden, hyödyntämismahdollisuutta on laajennettu, mutta sitä edelleen rajoitetaan tarpeettomasti.

– Hyvinvointialueilla tulee olla laaja itsehallinto ja vapaus päättää siitä, miten palvelut tuotetaan: omana tuotantona, ostettuna yksityiseltä tuottajalta vai annetaanko asiakkaalle palveluseteli palvelun ostamiseen, KD-ryhmä muistuttaa.

Hallituksen sote-ministerityöryhmä sopi perjantaina sote-uudistukseen tehtävistä muutoksista, ja niistä tiedotettiin tänään.

Ylös