Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Sari Kumin Eduskuntatalon mielenilmauksessa: ”Koulukiusaamisen ehkäisy aloitettava jo päiväkodeissa”

15.10.2020 klo 09:24 Politiikka Kristiina Kunnas

Kristillisdemokraattien naisjärjestön KD Naisten järjestämässä mielenilmauksessa koulukiusaamista vastaan kuultiin vakavaa asiaa. – Moni tietää omasta kokemuksestaan, miten suuret haavat syntyvät herkän lapsen ja nuoren mieleen, kansanedustaja Peter Östman muistuttaa.

KD Naiset järjesti mielenilmauksen koulukiusaamista vastaan keskiviikkona 14. lokakuuta Eduskuntatalon edessä.

– Asia on tärkeä, ja viimeaikaiset väkivallanteot ovat nostaneet koulukiusaamisen ja väkivallan entistä enemmän esiin, muistuttaa KD Naisten puheenjohtaja, erikoislääkäri Tiina Tuomela.

Kristillisdemokraattien naisjärjestön KD Naisten 1. varapuheenjohtaja Sari Kumin työskentelee konsultoivana varhaiskasvatuksen erityisopettajana Itä-Helsingissä.

– Näen paljon onnellisia, leikkiviä, hyvinvoivia lapsia Mutta näen myös lapsia, joiden on vaikea säädellä tunteitaan, lapsia, joiden itsesäätely pettää kerta toisensa jälkeen eivätkä he kykene vastaanottamaan aikuisen tukea rauhoittuakseen.

– Näen pahaa oloa ja rajojen hakemista, joskus epätoivoistakin. Näen raapimista, potkimista, tönimistä ja nimittelyä, Kumin kertoo.

– Puhun asiasta joka ei enää ole tavanomaista tai tyypillisesti lapsen kehitykseen kuuluvaa kipuilua ja käyttäytymisen harjoittelua. Kyse on jostakin muusta.

– Kun keskustelen näistä asioista varhaiskasvatuksen ammattilaisten kanssa, kuulen viestiä josta kumpuaa syvä huoli, syvä huoli siitä mitä on tapahtumassa. Väitänkin, että jotakin teemme yhteiskunnassamme väärin tai jotakin jätämme tekemättä, koska lasten pahoinvointi on näin lisääntynyt, Kumin toteaa omassa puheenvuorossaan.

– Mitä me voisimme tehdä jo varhaiskasvatuksessa, jotta saamme koulukiusaamisen vähenemään tai paremminkin: miten saamme koulukiusaamisen kokonaan loppumaan?

Varhainen puuttuminen on paras keino välttää pulmat tulevaisuudessa.

– Varhainen puuttuminen on paras keino välttää pulmat tulevaisuudessa. Väitän myös, että jokainen euro, joka lapsiin satsataan, tulee moninkerroin takaisin.

Kumin peräänkuuluttaa taitavien pedagogien lisäksi apuun muitakin.

– Tarvitsemme vanhempia, tarvitsemme ihan jokaista ja tarvitsemme koko yhteiskunnan tukea. Nämä asiat eivät ole vain varhaiskasvatuksen asioita, vaan meidän kaikkien asioita.

– Pienennetään lapsiryhmien kokoja, säädetään tarkemmat suhdeluvut henkilökunnan ja lasten määrälle ja mietitään varhaiskasvatuksen tuen mallia uudestaan. Mahdollistetaan näin, että varhaiskasvatuksen henkilökunnalle jää enemmän aikaa lasten parempaan havainnointiin ja yksilölliseen kohtaamiseen, tuen tarpeen arviointiin ja tuen antamiseen oikea-aikaisesti ja riittävästi, Kumin vetoaa.

KD Naisten puheenjohtaja Tiina Tuomela on lastentautien erikoislääkäri, lääketieteen tohtori ja Vantaan kaupunginvaltuutettu. Hän tuo omassa puheenvuorossaan koulukiusaamisen vaikutukset esiin.

– Montako kertaa lapsen mieli kestää kohdata torjunnan, ivan tai avoimen vihamielisyyden? Jo yksikin kerta on liikaa.

– Koulukiusaaminen vaikuttaa kiusatun minäkuvaan todella vahingollisesti. Kiusattu voi alkaa kokea ansaitsevansa tulla kiusatuksi; kokea, että hänessä on todella jotain vialla.

Tuomela muistuttaa, että pelko on usein hallitseva tunne.

– Lapsesta tulee helposti alisuoriutuja, arvosanat laskevat, ja se vaikuttaa pitkälle tulevaisuuteen.

Myöhemmissäkin ihmissuhteissa voi olla vahvaa varauksellisuutta, ja luottamuksellisten ihmissuhteiden solmiminen saattaa vaikeutua. Oireet ovat usein myös fyysisiä.

Koulukiusaamiseen puuttuminen on velvollisuus. Lastensuojelulain 40 §:n säännös velvoittaa jokaista koulutoimen palveluksessa olevaa puuttumaan asiaan. Lasten ja nuorten ympärille tarvitaan lisää aikuisia.

– Nettiryhmät, joissa saa vertaistukea, ja auttava puhelin ovat tärkeitä kehittämiskohteita . Lasten ja nuorten matalankynnyksen mielenterveyspalveluja pitää olla tarjolla.

– Tehdään muutos yhdessä! Pienikin ystävällinen ele auttaa kiusattua jaksamaan eteenpäin, Tuomela kannustaa.

Kristillisdemokraattien Vaasan vaalipiirin kansanedustaja ja puolueen 1. varapuheenjohtaja Peter Östman käy pitämässä lyhyen puheen Eduskuntatalon portailla.

– Tämä asia koskettaa päivittäin lukuisia lapsia ja nuoria, toki myös aikuisiakin.

– Kiitos siitä, että nostatte tämän tärkeän aiheen esiin.

Vain noin puolet kiusatuista nuorista kertoo jollekulle kiusaamisesta.

Östman muistuttaa, että vain noin puolet kiusatuista nuorista kertoo jollekulle kiusaamisesta.

– Moni tietää ihan omasta kokemuksestaan, kuinka suuret haavat herkän lapsen ja nuoren mieleen jopa pieniltäkin tuntuvat nimittelyt ja syrjään jättäminen tekevät.

– Itsetuntovammat heijastuvat pitkälle ja monilla tavoin ihmisen hyvinvointiin. Helposti kiusaamisen uhri kuvittelee itse olevansa huono, koska häntä kiusataan.

Östmanin mukaan kiusaamista ei saa koskaan vähätellä.

– Kiusaamiseen on puututtava, eikä sitä saa katsoa läpi sormien – ei pelosta eikä välinpitämättömyydestä.

Kristillisdemokraattien kansanedustaja ja 1. varapuheenjohtaja Peter Östman puhumassa mielenilmauksessa. KD Naisten kiusaamisenvastaisen tapahtuman otsikko oli Suojelkaa lapsia – estä kiusaaminen ja kouluväkivalta. (Kuva Merja Eräpolku)

Ylös