– Haja-astusalueiden asukkaat joutuvat ilmastopolitiikan maksumiehiksi, Päivi Räsänen sanoo

20.10.2020 klo 14:40 Politiikka Samuli Rissanen

KD:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsänen muistuttaa, että lämmityspolttoaineveron kiristäminen nostaa monen suomalaisen asumiskustannuiksia.

Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsänen pitää hallituksen esitystä  teollisuuden sähköveron alentamisesta kannatettava, koska se vahvistaa Suomen kilpailukykyä.

Samalla on Räsäsen mukaan kuitenkin huolehdittava että sähköä riittää kaikkiin tarpeisiin.

Tämä on vastoin puhetta ilmastotoimenpiteiden sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta, Räsänen muistuttaa.

Sen sijaan esitys lämmityspolttoaineveron kiristämisestä osuu Räsäsen mukaan juuri lämmityskuluihin ja nostaa monen suomalaisen asumiskustannuksia.

Hän huomautti hallitusta, että 105 miljoonan euron veronkiristyksestä 69 miljoonaa kohdistuu kotien lämmitykseen. Suomessa on 150 000 öljylämmitteistä omakotitaloa, joista iso osa sijaitsee maaseudulla.

– Haja-astusalueiden asukkaat joutuvat ilmastopolitiikan maksumiehiksi. Tämä on vastoin puhetta ilmastotoimenpiteiden sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta, Räsänen muistuttaa.

Hallituksen esityksessä lämmitys-, voimalaitos- tai työkonekäyttöön tarkoitettujen polttoaineiden eli kevyen ja raskaan polttoöljyn, biopolttoöljyn, nestekaasun, kivihiilen ja maakaasun veroa korotettaisiin kohdistamalla korotus energiasisältöveroon.

Korotus olisi 2,7 euroa megawattitunnilta. Turpeen ja mäntyöljyn energiaveroon tehtäisiin vastaava korotus.

Ylös