Sosiaali- ja terveysvaliokunta: Tiukimmat rajoitukset kohdistuvat yökerhoihin ja anniskelubaareihin, huoltoasemien kahvilat ja ravintolat voisivat jäädä rajoitusten ulkopuolelle

20.10.2020 klo 13:19 Politiikka Samuli Rissanen

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on saanut mietintönsä valmiiksi tartuntalain väliaikaisesta muuttamisesta.

Valiokunnan puheenjohtajan Markus Lohen mukaan mietintö on yksimielinen ja koskee ravintolatoimintaa.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta puoltaa ravintolatoiminnan rajoitusten väliaikaista jatkamista, valiokunnan puheenjohtaja Markus Lohi kertoo.

Valiokunta katsoo, että koronavirusepidemia on Suomessa sellaisessa vaiheessa, että ravintolatoimintaan kohdistuvat rajoitukset ovat edelleen välttämättömiä.

Perustuslakivaliokunta on edellyttänyt rajoitusten kohdentamista erilaisiin ravitsemisliikkeisiin välttämättömyyden perusteella.

Tiukimman rajoituksen piiriin kuuluisivat valiokunnan näkemyksen mukaan lähinnä yökerhot, anniskelubaarit ja pubit.

– Tästä syystä lakiin otetaan säännökset siitä, että tiukimmat rajoitukset kohdistetaan koronavirusepidemian torjunnan näkökulmasta sellaisiin ravitsemisliikkeisiin, joihin liittyy suuri todennäköinen riski asiakkaiden välisten kontaktien syntymiseen, Lohi kertoo.

Lain sallima tiukempi asiakasmäärän rajoitus kohdistetaan sellaisiin ravitsemisliikkeisiin, joiden pääasiallisena ravitsemistoimintana on tarjota yleisölle alkoholijuomia. Näissä ravitsemisliikkeissä asiakasmäärän rajoitus olisi enintään 50 prosenttia suurimmasta asiakas- tai henkilömäärästä ja muissa ravitsemisliikkeissä vastaava rajoitus olisi enintään 25 prosenttia.

Tiukimman rajoituksen piiriin kuuluisivat valiokunnan näkemyksen mukaan lähinnä yökerhot, anniskelubaarit ja pubit.

Pienemmän rajoituksen piiriin kuuluvien ravitsemisliikkeiden ryhmään kuuluisivat esimerkiksi ruokaravintolat, kahvilat ja lounasruokalat. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä asiakasmäärien rajoituksista ja niiden kohdentumisesta.

Tietyt ravintolatoiminnot halutaan Lohen mukaan jättää säädösten ulkopuolelle. Valiokunnan mukaan näitä voisivat olla esimerkiksi huoltoasemien yhteydessä toimivat kahvilat ja ruokaravintolat.

Ylös