– Agenda 2030-ohjelma unohtaa laskevan syntyvyyden tuoman uhkan, kristillisdemokraattien Sari Tanus muistuttaa

4.11.2020 klo 15:01 Eduskunta Samuli Rissanen

– Suomen ehkä kaikkein suurinta ongelmaa, syntyvyyden dramaattista laskua, Agenda 2030-raportti ei käsittele lainkaan. Kuitenkin Suomen pitkään laskenut syntyvyys on iso uhka Suomen hyvinvoinnille ja kestävälle kehitykselle Suomessa, kristillisdemokraattien Sari Tanus sanoo.

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Sari Tanus muistutti eduskunnassa, että kestävän kehityksen tavoiteohjelma Agenda 2030 unohtaa laskeneen syntyvyyden uhkan hyvinvoinnin tulevaisuudelle Suomessa.

Tanus kummastelee sitä, että syntyvyyden dramaattista laskua raportti ei käsittele lainkaan.

– Herääkin kysymys, ymmärtääkö hallitus tämän tilanteen todellisen vakavuuden ja haasteen ratkaisemisen kiireellisyyden

– Herääkin kysymys, ymmärtääkö hallitus tämän tilanteen todellisen vakavuuden ja haasteen ratkaisemisen kiireellisyyden, hän kysyi.

Tanus kiinnitti huomiota siihenkin, että selonteossa mainitaan, että Suomi olisi jo saavuttanut tai saavuttamassa monet Agenda2030:n päätavoitteista.

Raportit ja tilastot eivät Tanuksen mukaan kuitenkaan kerro koko totuutta.

– Ei pidä tuudittautua hyvänolon tunteeseen. Satojen metrien leipäjonot omassa pääkaupungissa, tai vaikkapa Itämeren tila kertovat toisen totuuden. Monet huomautukset Suomen sosiaaliturvan liian matalasta tasosta kertoo samaa. Perustoimeentulon varassa elävän suomalaisen ääni ei raportissa kuulu, hän sanoi.

Kristillisdemokraattien ryhmäpuheen aiheesta pitänyt Tanus muistutti, että Agenda 2030 pyrkii edistämään ihmisoikeuksia ja demokratian toteutumista, mutta sananvapauden tila on kuitenkin haastettu Suomessakin. Tästä on monia esimerkkejä viime vuosien ajalta, viimeisimpänä valtakunnansyyttäjän kristillisen uskon ilmaisemiseen liittyvät tutkinnat.

– Ilman laajaa sanan-, mielipiteen- ja uskonnonvapautta ei ole demokratiaa ja ilman demokratiaa emme pysty pitämään kurssia kohti inhimillisesti kestävää tulevaisuutta, Tanus sanoi.

Kristillisdemokraattien mielestä selonteon mukaista siirtymää kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa pitää viedä eteenpäin, mutta se on toteuttettava järkevin toimenpitein sopusoinnussa yhteiskunnan muiden toimien kanssa, kansalaisia oikeudenmukaisesti kohdellen ja suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä edistäen.

– Oman maan taloudesta huolehtimalla, meillä on mahdollisuus auttaa myös muita maita. Suomen ihmisoikeusperustainen ulko- ja turvallisuuspolitiikka ja sen osana kehityspolitiikka ovat tärkeimpiä globaalin vastuunkantomme välineitä, Tanus arvioi.

Kristillisdemokraattien mielestä kehitysyhteistyöhön tulee panostaa, Suomen tulee kantaa vastuuta myös kriisiaikana, ja tukea pitkäjänteisesti hauraita maita, erityisesti haavoittuvia ihmisryhmiä ja tehdä monenkeskeistä yhteistyötä.

Tässä erityisesti kansalaisjärjestöjen rooli on tärkeä.

– Tavoitteena on, että kehittyvien maiden omat taloudet tarjoavat enenevässä määrin työpaikkoja ja hyvinvointia kansalaisilleen. On hyvä muistaa, että oikein kohdennettu ja hyvin toimiva kehitysyhteistyö on myös tärkeä tapa ennaltaehkäistä kriisejä, jotka voivat johtaa hallitsemattomaan muuttoliikkeeseen.

Ylös