Antero Laukkanen vaatii virtuaalilääkäritoiminnan lopettamista – ”Vakuutuslääkärijärjestelmää parannettava”

12.11.2020 klo 16:36 Eduskunta Kristiina Kunnas

KD:n kansanedustaja, lakivaliokunnan jäsen Antero Laukkanen vaatii vakuutuslääkärijärjestelmän parantamista ja virtuaalilääkäritoiminnan lopettamista. – Tyypillisessä tarinassa vakuutuslääkäri kumoaa työkyvyttömyyden hakijaa näkemättä, Laukkanen kritisoi.

Antero Laukkanen toteaa, että vakuutuslääkäreiden virtuaalilääkäritoimintaa johtaa monen kohdalla vuosien taisteluun, joka uuvuttaa, masentaa, ja vie lopulta pysyvään köyhyyteen.

Laukkanen kertoo keskustelleensa hiljattain jyväskyläläisen Eliisan kanssa.

– Eliisa kärsii synnynnäisestä selkävaivasta. Hän joutui taistelemaan työkyvyttömyyseläkkeensä puolesta lähes 20 vuotta, vaikka hänellä oli useita lääkärintodistuksia, joissa hänet todettiin työkyvyttömäksi.

– Valitettavasti Eliisa ei ole ainoa, jolla on tällainen tarina. Moni kritisoi vakuutuslääkärien toimintaa – tyypillisessä tarinassa vakuutuslääkäri kumoaa työkyvyttömyyden hakijaa näkemättä. Tällainen virtuaalilääkäritoiminta on lopetettava, Kristillisdemokraattien espoolaiskansanedustaja Antero Laukkanen vaatii.

Yksi keskeisimpiä ongelmia vakuutuslääkärijärjestelmässä on Laukkasen mielestä ollut ratkaisujen perustelujen puute. On vaikeaa hakea kumottavaksi päätöstä, jonka perustelut ovat puutteelliset.

– Eduskuntaan tulossa olevassa uudistuksessa tavoitteena on parantaa vakuutuslaitosten päätösten perusteluja ja korvausprosessien läpinäkyvyyttä. Lakeihin on tarkoitus kirjata vakuutuslääkärin kannanoton sisältöä koskevat säännökset.

Eduskuntaan tulossa olevassa uudistuksessa tavoitteena on parantaa vakuutuslaitosten päätösten perusteluja ja korvausprosessien läpinäkyvyyttä. Lakeihin on tarkoitus kirjata vakuutuslääkärin kannanoton sisältöä koskevat säännökset.

– Viime vuonna hyväksytty tuomioistuimien oikeus saada puolueettomilta lääketieteen asiantuntijoilta lausuntoja paransi jo osaltaan kansalaisten oikeusturvaa, mutta myös tämä uudistus tarvitaan ehdottomasti, Laukkanen muistuttaa.

Lausuntopalautteen perusteella lakiehdotus ei ole vielä riittävän selkeä perustelujen sisällön osalta.

– Perusteluihin pitää kirjata kaikki päätökseen vaikuttaneet tekijät ja mihin johtopäätöksiin niiden perusteella on päädytty. Päätöksen on oltava riittävän kattava, yksilöllinen ja ymmärrettävä. Tältä osin ehdotusta on tarkennettava. Myös siitä, milloin vakuutuslääkärin lausuntoa on pyydettävä, on säädettävä tarkemmin. Nyt ehdotettu muotoilu jättää liian paljon harkintavaltaa vakuutuslaitoksille.

Näiden uudistusten jälkeenkin järjestelmään jää vielä korjattavaa.

– Lakiin tulee säätää mahdollisuus erikoislääkärin käyttöön tapauskohtaisesti. Tätä tarvittaisiin erityisesti harvinaisten sairauksien kohdalla. Lääkäreille pitäisi antaa koulutusta myös vakuutuslääketieteestä, sosiaaliturvasta ja lääkärilausuntojen antamisesta.

– Lisäksi sähköinen B-lausunto pitäisi saada laajasti käyttöön, jopa sen pakollisuutta tulisi harkita, sillä se ohjaa laadukkaampiin lausuntoihin, nopeuttaa tiedon kulkua eri toimijoiden välillä ja turvaa hakijoiden oikeuksia. Tärkeää olisi myös prosessien nopeuttaminen silloin kun joudutaan muutoksenhakuun ja vakuutusoikeuden prosesseihin.

– Hallitukselle on annettava kiitosta asiaan tarttumisesta. Kansalaisten oikeusturvan kannalta on keskeistä, että uudistus viedään nyt loppuun saakka, Laukkanen toteaa.

Ylös