”Lapsilisää maksettava 18 ikävuoteen asti” – Katja Hänninen ja Sari Essayah vaativat lakialoitteessaan

12.11.2020 klo 19:09 Eduskunta Kristiina Kunnas

Eduskunnan Lasten puolesta -ryhmän puheenjohtaja Katja Hänninen (vas) ja varapuheenjohtaja Sari Essayah (kd) ovat laatineet yhdessä lakialoitteen lapsilisän maksamisesta sen kuukauden loppuun asti, kun lapsi täyttää 18 vuotta.

Lasten puolesta -ryhmän puheenjohtajan Katja Hännisen ja varapuheenjohtajan Sari Essayah’n lakialoitteeseen alettiin kerätä kansanedustajien nimiä tänään torstaina 12. marraskuuta.

– Lapsilisän tämänhetkinen ongelma on, että sen maksaminen loppuu, kun lapsi täyttää 17. Lain mukaan lapsen oikeus saada elatusta vanhemmiltaan päättyy kuitenkin hänen täyttäessään 18 vuotta. Hänninen ja Essayah toteavat.

– Lapsen oikeuksien sopimus lähtee siitä, että lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta henkilöä. Lapsilisän loppumiselle 17-vuotiaana ei ole perusteita, kansanedustajat sanovat.

Oikeus saada lapsilisää lapsen täysi-ikäistymiseen saakka helpottaisi erityisesti pienituloisia ja monilapsisia perheitä. Myös muissa perheissä lapsen kulut ovat monesti suurimmillaan juuri siinä vaiheessa, kun oikeus saada lapsilisää loppuu. Valtaosa 17-vuotiaista asuu nykyään edelleen lapsuudenkodissaan tai on muuten riippuvainen huoltajansa elatuksesta.

Väestöliiton 2018 julkaistun perhebarometrin mukaan lapsilisien ulottaminen 18 ikävuoteen saa suomalaisilta vahvan kannatuksen.

Lapsilisien kehittäminen lakialoitteessa ehdotetulla tavalla vahvistaa kotimaista ostovoimaa ja työllisyyttä. – Sari Essayah

Kolmasosa naisista piti uudistusta hyvin tärkeänä ja kaksi kolmasosaa melko tärkeänä. Miehillä vastaavat osuudet olivat viidesosa ja puolet.

– Sama barometri osoitti suomalaisten kantavan huolta lapsiperheköyhyydestä. Lapsilisien kehittäminen on yksi keino puuttua ongelmaan.

– Lapsilisää kehittämällä vähennettäisiin lapsiperheköyhyyttä turhaa byrokratiaa lisäämättä.  Nykytilanteessa köyhät perheet joutuvat turvautumaan paljon kimurantimpaan toimeentulotukeen, Hänninen sanoo.

– Asialla on myös kansantaloudellista merkitystä. Lapsilisien kehittäminen lakialoitteessa ehdotetulla tavalla vahvistaa kotimaista ostovoimaa ja työllisyyttä, Essayah huomauttaa.

Ylös