– Nuorten rikoksentekijöiden joukossa on huolestuttavan paljon mukana alle 15-vuotiaita, Päivi Räsänen sanoo

12.11.2020 klo 20:35 Eduskunta Samuli Rissanen

– Nuorten rikoksentekijöiden joukossa on huolestuttavan paljon mukana alle 15-vuotiaita, jotka eivät ole rikosoikeudellisessa vastuussa, ja tätä rajaa jopa käytetään hyväksi niin, että vanhemmat nuoret saattavat houkutella näitä syyntakeettomiksi luettavia nuoria tekijöiksin, Päivi Räsänen muistuttaa.

Räsänen ottaa.esimerkiksi Vallilan tapauksen, jossa oli yksi 14-vuotias henkirikokseen osallistuja, ja poliisi kertoi, että häntä voitiin pitää maksimissaan 24 tuntia kuulusteltavana.

– Poliisi on myös antanut tällaisen kysymyksen, että voisi olla lainsäädännön pohdinnan paikka, pitäisikö tällaisissa vakavissa rikoksissa olla kovempia keinoja, joilla voitaisiin alaikäisiä jopa eristää ja totaalisesti katkaista se kierre.

Millä tavalla te, arvoisa hallitus, aiotte nyt tähän vakavaan huumeongelmaan tarttua, koska se on myös tehokasta nuorisorikollisuuden ehkäisyä

– On tietysti myös lastensuojelun asia, millä tavalla voitaisiin kehittää niitä keinoja, joilla nämä alle 15-vuotiaat vakaviin rikoksiin syyllistyneet voitaisiin pitää turvassa.

Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin mukaan nyt keskustellaan erittäin vakavasta ja tärkeästä aiheesta, ja on hyvä pitää mielessä, että silloin, kun lapsi ja nuori ryhtyy tekemään rikoksia, ollaan myös epäonnistuttu ennaltaehkäisevässä työssä.

– Se on se kysymys, mistä meidän todella pitäisi keskustella: miksi tämä tapahtuu, mitä on tapahtunut lapsen ja nuoren elämässä ennen kuin hän on ryhtynyt näihin rikoksiin? Ja sitten se pitää katkaista. Haluan tässä vaiheessa sanoa myös sen, että meillä on oikeusministeriössä nyt käynnissä hallitusohjelman mukainen rikoksen ennaltaehkäisyhanke, jolla pyritään juuri siihen, että kokonaisvaltaisesti ja moniammatillisesti tuetaan sellaista nuorten toimintamallia, jossa yksilö voidaan nostaa tästä vaikeasta tilanteesta, Heriksson sanoi.

Poliisin mukaan näissä nuorten rikoksissa on ilmiö, että ne ovat hyvin vahvasti kytkeytyneitä huumekauppaan ja huumeidenkäyttöön, ja nämä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen uusimmat jätevesitutkimuksetkin kertovat siitä, että huumeidenkäytön kasvu jatkuu.

Esimerkiksi amfetamiinia käytetään nyt enemmän kuin koskaan aiemmin.

– Huumeiden torjunnassa, nimenomaan nuorten kohdalla, on myös hyvin pitkälti kysymys asenteista, ja ajattelen, että tässä ei auta se, jos valtioneuvoston taholta nousee sellaisia viestejä, joissa jopa haluttaisiin laillistaa huumeiden hallussapito.  Kysynkin, millä tavalla te, arvoisa hallitus, aiotte nyt tähän vakavaan huumeongelmaan tarttua, koska se on myös tehokasta nuorisorikollisuuden ehkäisyä, Räsänen kysyi

Sisäministeri Maria Ohisalon mukaan suurin osa ihmisistä suhtautuu huumeisiin sillä tavalla, että me olemme kaikki hoitomyönteisiä.

– Me haluamme, että ihmiset pääsevät hoitoon, jos ihmiset käyttävät päihteitä. Eikö näin? Usein päihteiden käyttöön liittyvät myös vahvasti mielenterveysongelmat. Sen takia täytyisi olla mahdollisimman paljon ja laajalti yhteiskunnassa matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluita tarjolla. Tähän hallitus tulee panostamaan.

– Mitä tehdään sitten isosti rehottavalle isolle huumekaupalle? Mielenkiintoisesti tänä korona-aikana, kun ihmiset eivät ole liikkuneet rajojen yli, rahdin mukana on tullut entistä enemmän huumeita tähän maahan. Tässä pitää tehostaa poliisin, tullin ja rajan yhteistyötä. Tästä käymme keskusteluja — kuinka entistä paremmin näiden viranomaisten yhteistyötä tiivistämällä ja resursseja parantamalla voisimme saada kiinni niitä isoja tekijöitä, jotka levittävät huumeita. Tämä yhdistelmä on se, jolla pääsemme tähän ilmiöön puuttumaan, Ohisalo vastasi.

Ylös