”Kristillisdemokraatit haluavat joka kuntaan hankintastrategian, jossa painotetaan lähellä tuotettua ja kestävästi hankittua”

14.11.2020 klo 12:02 Politiikka Merja Eräpolku

KD:n Sari Essayah peräänkuuluttaa jokaiseen kuntaan vastuullista hankintastrategiaa ja muistuttaa kuntien hankintojen merkityksestä alueen yrityksille ja elinvoimalle.

Kuntien hankintojen kokonaisarvo on noin 18 miljardia euroa vuodessa. Kristillisdemokraattien puheenjohtaja, kansanedustaja Sari Essayah muistuttaa, että kuntien vastuu osaavasta hankintapolitiikasta on erittäin merkittävä.

– Valitettavasti isossa osassa Suomen kuntia ei ole minkäänlaista strategista linjausta siitä, mitä hankinnoilla halutaan edistää. Suurin osa kunnista tekee jokaisen hankinnan kohdalla erilaisia linjauksia, joissa valitettavan usein laatukriteerit tai oman alueen elinvoimasta huolehtiminen unohtuvat, Essayah totesi puheessaan Kuopiossa.

Kunta, joka tahtoo edistää alueen elinvoimaa, kilpailuttaa viisaasti.

Essayah’n mielestä hankinnoissa on kiinnitettävä nykyistä enemmän huomiota laatu- ja ympäristövaatimuksiin.

– Suomen ulkopuolella voimassa olevat heikommat ulkomaiset laatu- ja ympäristövaatimukset eivät saa johtaa hankintakilpailun voittamiseen. Suomen hankintalaki ja EU-alueen hankintadirektiivit säätelevät kaikkia julkisia hankintoja, ja niiden puitteissa on mahdollista varmistaa sekä lähiruuan suosiminen että pienten ja keskisuurten yritysten mukaan pääsy. Kunta, joka tahtoo edistää alueen elinvoimaa, kilpailuttaa viisaasti.

Kristillisdemokraatit nostavat kuntavaaliteemoissaan kuntien hankintoja ohjaavan strategian keskeiseksi työkaluksi vaikuttaa kuntien elinvoimaan ja alueen yritysten menestymiseen.

– Kunnissa on linjattava julkisiin hankintoihin selkeät periaatteet ja kriteerit. Hankinnoissa on otettava huomioon kokonaisedullisuuden lisäksi paikallisuus, turvallisuus, jäljitettävyys, innovatiivisuus, sosiaaliset kriteerit ja elinkaarikustannukset. Hankinnoista on myös tiedotettava avoimesti ja ajoissa, vaati Sari Essayah KD:n Pohjois-Savon piirin 50-vuotisjuhlassa 14. marraskuuta.

Ylös