”Saattohoitolaki turvaisi kärsimyksettömän kuoleman” – Päivi Räsänen vaatii jokaiselle oikeutta hyvään saattohoitoon

17.11.2020 klo 19:25 Politiikka Samuli Rissanen

– Säätämällä lailla potilaan oikeudesta saattohoitoon voitaisiin varmistaa, että jokaisella on lähtökohtaisesti lain turvaama oikeus päästä saattohoitoon, kansanedustaja ja lääkäri Päivi Räsänen sanoo.

Saattohoidon riittävä ja tasa-arvoinen toteutuminen edellyttää Räsäsen mukaan sitä, että se on tarvittaessa kaikkien ihmisten saatavilla riippumatta asuinpaikasta tai sairaudesta.

– Tarvitsemme lainsäädännön, joka takaa kaikille kuolemaa lähestyville ihmisille hyvän oirehoidon, tarvittavan tuen sekä mahdollisuuden rauhalliseen ja kärsimyksettömään kuolemaan. Tämän toteutuminen edellyttää myös saattohoitoon osallistuvan ammattihenkilöstön koulutuksen tehostamista, hän sanoo.

Räsäsen muistuttaa, että saattohoidon aloittaminen perustuu kirjalliseen hoitosuunnitelmaan.

– Saattohoitovaiheeseen siirtyminen on hoitopäätös, josta on keskusteltava, tarvittaessa useita kertoja, potilaan itsensä kanssa tai jos hän ei pysty päättämään hoidostaan itse, hänen läheistensä kanssa.

Saattohoitosuosituksissa korostuu kuolevan ihmisen ja potilaan ihmisarvo, inhimillisyys ja itsemääräämisoikeus. Saattohoidossa kuolevalla ja hänen läheisillään on mahdollisuus valmistautua lähestyvään kuolemaan.

– Saattohoito on kehittyneempää kuin koskaan aiemmin ihmiskunnan historiassa. Ohjeista ja suosituksista huolimatta osaavan saattohoidon saatavuus on Suomessa kuitenkin edelleen sattumanvaraista, Räsänen arvioi.

– Hyvä saattohoito tekee tarpeettomaksi vaatimukset eutanasiasta, potilaiden surmaamisesta

Vaikka saattohoitoa ja sen saatavuutta on parannettu muun muassa lisäämällä hoitopaikkoja, perustamalla uusia saattohoitoyksiköitä, kehittämällä hoitoketjuja ja panostamalla koulutukseen ja lisäämällä henkilöstön osaamista ja tietoisuutta, ei oikeutta osaavaan ja laadukkaaseen saattohoitoon pystytä kuitenkaan kaikille takaamaan.

Saattohoitopotilaat ovat eriarvoisessa tilanteessa riippuen sairaudesta ja kotikunnastaan. Kuntien välillä on eroja saattohoidon saatavuudessa ja laadussa.

Resurssipulan lisäksi on myös osaamisvajetta. Lääkäriliito vuonna 2017 teettämässä kyselyssä kuolevien potilaiden hoitoon osallistuvista lääkäreistä (71 %) toivoi saattohoitolain säätämistä.

Saattohoito on lähestyvää kuolemaa edeltävää hoitoa silloin, kuin kuoleman odotetaan tapahtuvan lähipäivien tai -viikkojen aikana. Kuolevalle on mahdollista tarjota hyvä elämä loppuun saakka, jos käytetään saattohoidon keinoja.

Räsänen muistuttaa, että vaikeatkin kivut tai hengenahdistus voidaan hoitaa oireettomiksi. Käytössä on myös sedaatio, kuolevan potilaan nukuttaminen vaikeiden oireiden hallitsemiseksi.

– Hyvä saattohoito tekee tarpeettomaksi vaatimukset eutanasiasta, potilaiden surmaamisesta.

Räsänen puhui aiheesta lääketieteen opiskelijoiden järjestämässä keskustelutilaisuudessa Naistenklinikalla tänään 17.11.

Ylös