– Digipalvelujen ulkopuolelle jäävien palvelut on turvattava myös poikkeusaikoina, Uudenmaan kristillisdemokraatit muistuttavat

23.11.2020 klo 15:36 Politiikka Samuli Rissanen

Suomessa on noin miljoona digipalvelujen ulkopuolelle jäävää kansalaista, jotka eivät syystä tai toisesta voi niitä käyttää. Joidenkin palveluntuottajien asiakkaat eivät edes pysty käyttämään sähköisiä palveluita, Uudenmaan kristillisdemokraatit muistuttavat.

Kristillisdemokraatit Uudenmaan piiri ehdottaa, että kunnissa laaditaan konkreettiset suunnitelmat erityisesti heikoimmassa asemassa olevien kuntalaisten hyvinvointi- sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden toimimisesta ja valvomisesta poikkeusoloissa niin, että palvelut saavuttavat myös ne, jotka eivät voi käyttää sähköisiä palveluja.

– Kuntien on varauduttava tuleviin kriiseihin. Tarvitaan suunnitelma, miten toimia poikkeusaikoina niin, että palvelut saavuttavat myös heikoimmassa asemassa olevat. Toiminnan on oltava entistä asiakaslähtöisempää, Uudenmaan kristillisdemokraattien kannaotossa sanotaan.

Kaupassa, apteekissa tai suihkussa käynti ei onnistu verkossa.

Keväällä 2020 Suomen hallitus teki päätöksiä, joilla tahdottiin suojella suurimmassa vaarassa olevat henkilöt Covid-19 pandemian aikana. Yhteiskunnan laaja-alaisen sulun vuoksi osa kansalaisista jäi täysin ilman palveluja. Kunnilla on kuitenkin kokonaisvastuu asukkaistaan sekä valvontavastuu sosiaali- ja terveyspalveluiden toiminnasta.

Sosiaali- ja terveysalan, etenkin matalan kynnyksen palvelut, suljettiin keväällä tai niitä siirrettiin digipalveluiksi. Suomessa on noin miljoona digipalvelujen ulkopuolelle jäävää kansalaista, jotka eivät syystä tai toisesta voi niitä käyttää. Joidenkin palveluntuottajien asiakkaat eivät edes pysty käyttämään sähköisiä palveluita.

– Osa henkilökohtaisen tuen tai avun tarpeessa olevista on joutunut kärsimään kohtuuttomasti.  Monet vanhukset tarvitsevat kriisitilanteessa konkreettista apua, samoin kehitysvammaiset. Kaupassa, apteekissa tai suihkussa käynti ei onnistu verkossa.

– Eristäytyminen ja varuillaanolo lisää fyysistä ja henkistä, psykososiaalista kuormitusta. Kriisissä oleville digitaalinen palvelu on täysin riittämätön, Uudenmaan kristillisdemokraatit muistuttavat.

 

Ylös