KD Nuoret: Oppivelvollisuutta ei tule pidentää

23.11.2020 klo 15:22 Politiikka Samuli Rissanen

Hallituksen pyrkimys pidentää oppivelvollisuus koskemaan toiseen asteen koulutusta on KD Nuorten mukaan kallis, tehoton ja naiivi yritys ohjata nuoria peruskoulun jälkeisen koulutuksen pariin.

Oppivelvollisuusajan pidentämisen sijaan KD Nuoret haluaa painottaa yksilön vapautta ja resurssien käyttämistä järkevämmin nykyisen järjestelmän puitteissa.

– Pakottaminen opiskelemaan alaa, jota ei koe omakseen, ei tuo motivaatiota opiskella;

– Oppivelvollisuusajan pidentäminen ei ole hyvä keino työttömyyden ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi, sillä syrjäytymisvaarassa olevia painaa muun muassa oman tien löytämisen vaikeus.

– Pakottaminen opiskelemaan alaa, jota ei koe omakseen, ei tuo motivaatiota opiskella; päinvastoin, se on omiaan aiheuttamaan katkeruutta yhteiskuntaa kohtaan ja sotkemaan intohimon löytämistä entisestään. Jos merkityksellisyyden kokemus uupuu, ei se löydy opiskelemalla asiaa, joka oppilasta ei kiinnosta, KD Nuoret arvioi kannanotossaan.

KD Nuoret painottaisi enemmän peruskoulun lopettavien ohjaamista ja matalan kynnyksen mielenterveyspalveluiden tarjoamista.

– Erityisesti Suomen lukuisat syrjäytyvät nuoret miehet hyötyisivät siitä, että koulutusjärjestelmämme huomioisi heidätkin. Pojat pärjäävät kouluissamme yhä huonommin ja huonommin.

– On myöskin ihmisiä, jotka eivät yksinkertaisesti koulun penkillä ollenkaan viihdy. He eivät ole mitään toisen luokan kansalaisia, vaan heillä tulee olla oikeus luoda uraa koulujärjestelmän ulkopuolella, esimerkiksi yrittäjänä.

KD Nuoret näkee monet oppivelvollisuuden pidentämisen konkreettiset ongelmat niin merkittävinä, että aikomuksesta on syytä ajoissa luopua. Uudistus kasaa koulujärjestelmän harteille yhä enemmän sosiaalipoliittista vastuuta, mikä edelleen heikentää sen varsinaisen tehtävän eli opetustyön onnistumisen edellytyksiä.

Ylös