Kristillisdemokraatit lakkauttaisi Ilmastorahasto Oy:n ja palauttaisi omistukset valtion taseeseen

25.11.2020 klo 16:45 Eduskunta Samuli Rissanen

KD eduskuntaryhmä lakkauttaisi perusteilla olevan Ilmastorahasto Oy:n, palauttaisi omistukset valtion taseeseen ja peruisi sen pääomittamisen.

Sari Essayah nosti kristillisdemokraattien vaihtoehtobudjettiin kuuluvan asian esille tänään eduskunnan täysistunnossa.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah kertoo, että kristillisdemokraateilla on vastalause hallituksen seitsemänteen lisätalousarvioon.

Se sisältää kolme lausumaehdotusta ja yhden määrärahalisäyksen.

Ensimmäinen koskee 300 miljoonan euron pääomituksen Ilmastorahasto Oy:lle. Rahastoa ollaan perustamassa Valtion kehitysyhtiö Vaken tilalle.

– Kun tämä ilmastorahaston toiminta ei ole vielä edes alkanut, niin on kyllä hyvin erikoista, että hallitus tämän nimenomaisesti haluaa nyt tuoda lisätalousarvion kautta eikä varsinaiseen budjettiin vuodelle 2021. En tiedä, onko tässä sitten se, että kun menosääntö ei sido, niin tässä on nyt sitten helpompi tehdä tämäntyyppisiä toimenpiteitä, Essayah kritisoi.

Essayah muistuttaa, että eduskunta ei ole juurikaan saanut tietoa siitä, mitkä uuden rahaston toiminta ja tavoitteet ovat

Hän pitää Ilmastorahaston tarpeellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta epäselvänä. Essayah muistuttaa, että eduskunta ei ole juurikaan saanut tietoa siitä, mitkä uuden rahaston toiminta ja tavoitteet ovat.

– Erikoiseksi tämän asian tekee se, että kun selvitysmies Jouni Hakala teki selvityksen Vaken roolista ja tulevaisuudesta, niin selvityksessä tuodaan nimenomaan esille se, että järkevää olisi siirtää toiminta Teollisuussijoitukseen ja niin, että Vakelle annettu pääoma palautettaisiin valtiolle.

Kristillisdemokraatit esittivät niin ikään tänään julkistetussa budjettivaihtoehdossaan, että perusteilla oleva Ilmastorahasto Oy lakkautetaan ja omistukset palautetaan valtion taseeseen.

Kristillisdemokraatit tarttuvat niin ikään oikeusministeriön hallinnonalan tuomioistuimia ja oikeusapua koskevan momentin määrärahalisäykseen, jossa Iisalmen, Pietarsaaren ja Varkauden istuntopaikkojen säilyminen halutaan turvata.

– Tällä korvataan toki viime kaudella tehdyt istuntopaikkojen lakkauttamispäätökset, mutta tässä ei huomioida sitä, että Iisalmesta ja Varkaudesta lakkautuivat samalla päätöksellä käräjäoikeuksien kansliat. Ja valitettavasti nyt ei tuoda sitä määrärahalisäystä, jolla nämä käräjäoikeuksien kansliat voisivat jatkua, Essayah sanoo.

Hänen mukaansa asiassa on ikävä maku senkin suhteen, että Pohjois-Savo on kärsijän roolissa: Maakunnasta lakkautetaan kansliat sekä Iisalmesta että Varkaudesta.

– Siksi hallituksen tulee huolehtia siitä, että Iisalmen ja Varkauden osalta myös käräjäoikeuksien kansliat säilyvät. Sillä on erittäin suuri merkitys alueen ihmisille oikeusturvaan.

Kolmas asia koskee rahapelitoiminnan tuottojen laskua, joita kompensoidaan useiden eri hallinnonalojen määrärahalisäysten kautta, mutta ratkaisulla autetaan järjestöjä vain ensi vuoden yli eikä hallitus ole esittänyt ratkaisumallia siihen, miten asia hoidetaan.

– Uskon, että perjantaina sitten koko eduskunta voi äänestää tästä meidän lausumaehdotuksesta, jossa sanotaan, että eduskunta edellyttää, että hallitus tuo eduskunnalle esityksen siitä, miten liikunta‑, kulttuuri- sosiaali- ja terveysalan ja nuorisotyön järjestöjen rahoitus hoidetaan jatkossa, Essayah toteaa.

Ylös