Peter Östmanin kolumni: Sananvapauden säilyttäminen demokratian kannalta korvaamattoman tärkeää

15.1.2021 klo 18:22 Kolumnit Peter Östman

Mitä Yhdysvaltain tapahtumista pitäisi ottaa opiksi Suomessa? Ihan ensimmäiseksi: avoimet ja rehelliset vaalit ovat demokratian kulmakivi. Päättäjät täytyy voida vaihtaa vaaleissa. Perusteeton vaalijärjestelmään kohdistuvan luottamuksen horjuttaminen on koko yhteiskunnan perustan horjuttamista.

Toiseksi: yhteiskunta ja demokratia rakentuvat luottamuksen varaan. Meillä on ja saakin olla erilaisia näkemyksiä siitä, millä tavalla suomalaista yhteiskuntaa tulisi rakentaa paremmaksi. Näkemyseroista saa puhua.

Erilaisten visioiden kysyntä selvitetään vaaleilla. Siksi sananvapauden säilyttäminen on demokratian kannalta korvaamattoman tärkeää.

Yhteiskunta ja demokratia rakentuvat luottamuksen varaan. Erilaisten visioiden kysyntä selvitetään vaaleilla.

Tästä syystä monet entiset ja nykyiset valtionjohtajat ovat arvostelleet Twitteriä sen päätöksestä sulkea vielä presidentin virassa ollut Trump pysyvästi palvelusta. Trumpin sosiaalisen median tilien jäädyttäminen on ongelmallista. Asiaa ovat kommentoineet lisäksi monet poliitikot ja toisinajattelijat ympäri maailmaa, ja pitäneet Twitterin ja Facebookin toimintaa sopimattomana sensuurina.

Sananvapaus on perusoikeus, jolla on keskeinen merkitys. Tähän perusoikeuteen voidaan puuttua, mutta lain ja sen määräämien rajoitusten kautta, ei sosiaalisen median johtajien päätösten perusteella. Väkivallan lietsominen somessa on ongelmallista, mutta siihen tulisi puuttua niin, että valtio säätää sopivat lait.

Peter Östman on KD:n kansanedustaja Vaasan vaalipiiristä ja puolueen ensimmäinen varapuheenjohtaja.

Kolumnia korjattu 18.1.

Kappaleessa  ”Tästä syystä…” muutettu ja lisätty:
Asiaa ovat kommentoineet lisäksi monet poliitikot ja toisinajattelijat ympäri maailmaa, ja pitäneet Twitterin ja Facebookin toimintaa sopimattomana sensuurina.

 

Ylös