– Oikeusturva ei toteudu, jos oikeuden päätöstä ei uskalleta hakea liian suurten kulujen pelossa, KD:n kansanedustajat muistuttavat

28.1.2021 klo 10:21 Politiikka Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän mielestä oikeudenkäyntikulujen jyrkkä kasvu on kyettävä pysäyttämään.

Suomen perustuslaissa turvataan oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin.

– Oikeusturva ei kuitenkaan toteudu, jos oikeuden päätöstä ei uskalleta hakea liian suuren laskun pelossa. Taloudellinen riski on suuri etenkin keskituloiselle henkilölle, kristillisdemokraattien kansanedustajat muistuttavat yhteisessä kannanotossaan.

KD eduskuntaryhmä painottaa, että perus- ja ihmisoikeusmyönteinen tulkinta tulee toteutua koko oikeusprosessissa, myös oikeudenkäyntikulukorvauksen osalta.

KD eduskuntaryhmä painottaa, että perus- ja ihmisoikeusmyönteinen tulkinta tulee toteutua koko oikeusprosessissa, myös oikeudenkäyntikulukorvauksen osalta.

Oikeudenkäyntikulujen jyrkkään nousuun on kiinnitetty huomiota ja monet hallitukset, nykyinen mukaan luettuna, on kirjannut hallitusohjelmaan jonkinlaisen tavoitteen arvioida tai selvittää ongelmaa.

KD eduskuntaryhmä edellyttää, että oikeusministeriö ryhtyy toimenpiteisiin asian ratkaisemiseksi, eikä enää tyydy vain selvittämään tilannetta. Ratkaisuna tilanteeseen on esitetty muun muassa kulukorvauskattoa, kevennettyä oikeudenkäyntimenettelyä sekä rajauksia korvauksen tuntiperusteiseen taksaan.

– Ongelma on yhä ratkaisematta, eikä myöskään Marinin hallitus näytä toimivan asiassa.

KD eduskuntaryhmä katsoo, että keinoja tilanteen kohtuullistamiseksi löytyy ja niihin on tartuttava.

– Oikeudenkäyntikulujen nousuun liittyy myös oikeudenkäyntien pitkittyminen, johon pitäisi samalla puuttua. Lisäksi sovittelumenettelyä tulisi soveltaa aina, kun sitä kautta on mahdollista päästä ratkaisuun. Myös tuomioistuinten mahdollisuuksia kohtuullistaa kulukorvauksia pitää arvioida ja tarvittaessa parantaa, KD-edustajat ehdottavat.

Ylös