Sebastian Lassila: ”Att ställa upp i kommunalvalet känns som ett naturligt steg för att få arbeta i praktiken”

29.1.2021 klo 12:16 Artiklar Leo Byskata

Vem är Sebastian Lassila?

Jag är 25 år och bor tillsammans med min fru Elina i Larsmo sedan ett år tillbaka. Jag är född och uppvuxen i Larsmo men har har bott i Vasa fem år när jag studerade finansiell ekonomi vid Hanken.

På fritiden tycker jag om att motionera i olika former samt läsa böcker, gärna böcker om teologi, ekonomi, historia och politik.

Varför valde du att ställa upp i kommunalvalet?

Jag har alltid varit intresserad av politik och samhället överlag. Att ställa upp i kommunalvalet känns som ett naturligt steg för att få arbeta med dessa frågor i praktiken. Jag känner också att jag vill påverka på den orten jag bor på. Jag har alltid varit väldigt stolt och tacksam över att bo i Larsmo och vill gärna vara med och fortsätta det goda arbete som redan påbörjats.

Det talas gott om Larsmo på flera håll. Vad kunde andra kommuner lära sig av det som Larsmo gjort för att lyckas?

Larsmo har flera saker som bidrar till att kommunen har lyckats bra under senaste tiden. Vi ligger lägligt mellan två städer (Jakobstad & Karleby), med goda pendlingsmöjligheter. Det finns många möjligheter till ett havsnära boende och kommunalskattesatsen har i regel varit låg. Larsmo har också bedrivit en aktiv tomtpolitik vilket möjliggjort nybyggen och inflyttning i en stadig takt

Det i min mening drivande i denna utveckling är att Larsmo i flera årtionden haft en gynnsam nativitet. Sedan år 2000 har Larsmo befolkning ökat från ungefär 4100 personer till cirka 5500 år 2020. Det är en ökning på cirka 34% på 20 år. En stor del av denna ökning har just skett genom sk. naturlig befolkningsökning.

Larsmo har också två gånger utsetts till Finlands lyckligaste kommun.

Allt detta leder till att det finns en stark framtidstro inom kommunen. istället för att kämpa mot nedstängning av byskolor har man istället sett hur skolorna byggts ut en efter annan. På samma gång växer nya bostadsområden fram och den kommunala servicen byggs ut. Larsmo har också två gånger utsetts till Finlands lyckligaste kommun.

Vad kan kommuner då göra för att få en naturlig befolkningsökning?

Inte särdeles mycket enligt mig. Barnbidrag och andra stöd kan ha en positiv effekt men överlag handlar det nog om en värderingsfråga som går ner till varje enskild individ. I Larsmo har en positiv syn på äktenskap och barn grundad i kristna värderingar länge varit drivande i denna utveckling.

När vi ser hur förödande den negativa befolkningsspiralen kan vara för kommunerna i vårt land och hur många problem som vi står inför idag som har sin grund i detta faktum förstår vi att något måste förändras. Det kan inte vara så att grannkommunen blir tvungen att lägga ner sin skola för att vår kommun ska ha tillväxt. Det är varken hållbart nu eller på lång sikt.

Varför vill du att Kristdemokraterna skall ha framgång i politiken i Finland?

Man får då och då höra om hur viktigt det är att politik och religion hålls åtskilda. Ofta har detta använts för att motivera varför de som förespråkar kristna värderingar inte ska framföra sina åsikter inom det offentliga rummet eller låta det påverka den politiken man bedriver.

Enligt min mening är detta en helt verklighetsfrånvänd syn. Alla människor har en eller annan grund för de värderingar man har som utgångspunkt för den politik man vill bedriva. På samma gång är mänskligheten till sin natur religiös och kommer att projicera denna längtan på något i sitt liv. Att då klassa vissa värderingsgrunder som ogiltiga i samhällsdebatten är helt fel väg att gå och verkligen inte något man borde böja sig för.

Den kristna livssynen som präglat det västerländska samhället i över tusen år har gett upphov till en frihet och välstånd som inte hittas i andra delar av världen. Tvärtemot har de grymmaste samhällena i regel ofta präglats av en stark religionsfientlighet.

Den kristna livssynen är i grunden icke-politisk och betonar människans respekt för överheten, lag och ordning samt livets okränkbarhet. Den har heller inga utopiska tankar om människors godhet utan erkänner att människan, när hon lämnas att skapa sin egen moral, ofta hamnar i de värsta dystopier vi känner till från historien.

Därför kan vi med säkerhet säga att Finland behöver mera människor med en kristen värdegrund inom politiken. Då kan det politiska livet få sin rätta plats vid sidan av religionen, istället för som det tenderar vara idag dvs. att politiken blir ens religion.

Hur ser du att vi bäst når ut till väljarna med vårt budskap?

Jag tro att genom att frimodigt stå för sina åsikter och inte ursäkta sig för att man tänker eller tycker på ett visst sätt får man människors förtroende och intresse. Kristdemokraterna har som ett av de mindre partierna mycket att vinna på att starkt profilera sig mot den rödgröna vänstern som hoppas frälsa oss med hjälp av ambitiösa statliga interventioner så som påtvingad delad föräldraledighet och höjda bränsleskatter.

KD:s politik borde vara ambitiös i den bemärkelsen att den istället för att bestämma Finlands mål genom några få personer med politiska ambitioner flytta så mycket som möjligt av makten till familjens köksbord. Då maximerar vi på samma gång människornas frivilliga samverkan med varandra och stärker lokalsamhället.

 

Ylös