– Hallituksen on käynnistettävä selvitys järkyttävistä perhesurmista, Päivi Räsänen vaatii

23.2.2021 klo 10:05 Eduskunta Samuli Rissanen

– Järkyttävät perhesurmat osoittavat, että nyt tarvitaan uusi perhesurmaselvitys, lähtien vuodesta 2013 aina covid-19 epidemiavuoteen 2021 saakka, Päivi Räsänen vaatii.

Henkirikosten määrä on lisääntynyt vuoden 2020 aikana edellisvuoteen verrattuna. Perhesurmia on tapahtunut lyhyen ajan sisällä hälyttävän paljon.

– Nyt olisi hyvä käydä huolellisesti kaikki perhesurmat läpi, jotta voitaisiin pohtia, millä keinoilla ja missä vaiheessa uhka voitaisiin ennakoida ja tilanteet hoitaa ennen ajautumista perhesurmatilanteeseen, kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsänen vaatii.

Räsäsen omalla sisäministerikaudellaan (2011-2015) teettämä aiempi selvitys osoitti, että yli puolessa perhesurmatapauksissa tekijä oli käyttänyt mielenterveyspalveluita tekoa edeltäneen vuoden aikana.

– Osa surmista olisi ollut ehkäistävissä, jos viranomaisten ja lähipiirin tietoon tulleet tekijöiden itsetuhoiset ajatukset ja uhkailu olisi otettu riittävän vakavasti. Kun tukitoimenpiteitä tarjottaisiin varhain, voitaisiin välttyä voimakkailta viranomaisten interventioilta,  Räsänen huomauttaa.

Psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotolle pitäisi päästä kävelemällä sisään ilman lähetteitä.

Räsäsen vuona 2012 käynnistämässä selvityksessä kartoitettiin perhesurmien ja vanhempien tekemien omien lasten surmien taustoja ja sitä, olisiko eri toimijoilla ollut mahdollisuutta ennaltaehkäistä tilanteen kärjistymistä henkirikokseksi.

Selvityksen johtopäätöksissä edellytettiin, että jatkossakin tehdään määräajoin selvitys lähisuhteessa tapahtuneista henkirikoksista, jotta voidaan edelleen kartoittaa taustalla olevia syitä ja ryhtyä toimenpiteisiin lasten suojelemiseksi.

– Järkyttävät perhesurmat osoittavat, että nyt tarvitaan uusi perhesurmaselvitys, lähtien vuodesta 2013 aina covid-19 epidemiavuoteen 2021 saakka,  Räsänen vaatii.

Hän muistuttaa, että tilanne on edelleen huono matalan kynnyksen mielenterveyspalveluiden suhteen. Niihin tarvitaan lisäresursseja nopeasti.

– Usein ihmiset joutuvat odottamaan apua ja tänä aikana ongelmat helposti eskaloituvat. Psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotolle pitäisi päästä kävelemällä sisään ilman lähetteitä. Yhteys olisi saatava mihin tahansa vuorokauden aikaan, Räsänen sanoo.

Koronakriisi on lisännyt mielenterveysongelmia entisestään. Kriisipuhelimessa on ollut ennätysmäärä soittoja ja terapialähetteiden määrä on kasvussa. Jo ennestään mielenterveydeltään hauraat ihmiset jäävät nyt helposti vaille normaaleja tukiverkkoja.

– Perheiden pahoinvointi ja oireilu on otettava vakavasti ja mielenterveydenhäiriöiden ennaltaehkäisyyn löydyttävä resursseja ennen kuin ehkäisy on liian myöhäistä ja menetämme lisää ihmishenkiä perhesurmien kaltaisissa tragedioissa, Räsänen sanoo.

Hän on tänään jättänyt hallitukselle vastattavaksi kirjallisen kysymyksen, jossa hän vaatii käynnistämään selvityksen perhesurmista.

Ylös