”EU:n kehityssuunnan arvostelemisesta heilahtaa joko EU-ero-kortti tai idän kortti” – Sari Essayah pitää suomalaista EU-keskustelua surullisen vaihtoehdottomana

24.2.2021 klo 15:31 Eduskunta Samuli Rissanen

– Suomalainen EU-keskustelu on usein surullisen vaihtoehdotonta, kristillisdemokraattien puheenjohtaja ja eduskunnan Suuren valiokunnan jäsen Sari Essayah sanoo.

Kristillisdemokraatit on Essayah’n mukaan pitkään ollut huolissaan siitä, että EU:n kehityssuunta on sellainen, johon ei ole kansalaisten antamaa mandaattia. EU:sta on tullut yhä enenevässä määrin tulonsiirtounioni, vero- ja yhteisvelkaunioni.

– Kaikki integraatio ei suinkaan ole hyväksi

– Jos kehityssuuntaa arvostelee, välittömästi heilahtaa joko EU-ero-kortti tai idän (Venäjä) kortti.

Essayah’n mielestä olisi rehellistä tunnustaa, että kaikki integraatio ei suinkaan ole hyväksi.

Hän kertoo ihmettelevänsä sitä, että hallituksen EU-selonteosta näkyy kuinka siinä ollaan kuulematta federalistisia äänenpainoja, jotka tulevat tällä hetkellä suurista EU-jäsenvaltioista, jotka haluavat viedä EU:ta enemmän liittovaltion suuntaan.

– Meillä taas puhutaan juhlapuhejargonin tasolla siitä, kuinka haluamme edistää itsenäisten valtioiden yhteistyötä, joka ei enää vastaa todellisuutta. Eikö hallitus näe tätä tilannetta vai eikö se halua nähdä, Essayah kysyy.

Ylös