Lähetekeskustelu ravintoloiden sulkemisesta kääntyi eettiseksi debatiksi

2.3.2021 klo 17:29 Eduskunta Samuli Rissanen

Perussuomalaisista erotettu ja oman eduskuntaryhmänsä muodostanut kansanedustaja Ano Turtiainen järkytti ensimmäisellä puheenvuorollaan eduskuntaa.

Eduskunnan keskustelu hallituksen esityksestä ravintoloiden määräaikaiseksi sulkemiseksi muuttui eettiseksi debatiksi sen jälkeen, kun kansanedustaja Ano Turtiainen ehti pitää ensimmäisen puheenvuoronsa lähetekeskustelussa.

Turtiainen turhensi hallituksen eduskunnalle kiireellisenä tuoman esityksen, jolla hallitus tavoittelee ravintoloiden asiakastilojen sulkua noin kolmen viikon ajaksi, joka olisi voimassa 28.3. saakka.

Turtiaisen mukaan korona on kausiflunssaan verrattava sairaus eikä hallituksen esittämiä sulkutoimia tarvita vaan ihmisten pitäsi saada nauttia elämästään entiseen malliin. Turtiainen muistutti, että koronaan kuolleista melkein kaikilla on ollut yksi tai useampia pitkäaikaissairaus ja siihen menehtyneistä ylivoimaisesti eniten on yli 80-vuotiaita.

– Koronaan kuolevat lähinnä siis ne ihmiset, jotka muutenkin pian kuolisivat, Turtianen kohautti eduskuntaa.

– Toivon, että ne ikäihmiset, jotka ovat tätä lähetystä seuranneet, saisivat vahvan viestin eduskunnasta, että heidän elämällään ja terveydellään on todellakin väliä

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Peter Östmanin mielestä Turtiaisen puheenvuoron jälkeen  on syytä palata lääkärinvalaan ja siihen, mitä valateksteihin on kirjattu: ”Vakuutan kunniani ja omantuntoni kautta pyrkiväni lääkärintoimessani palvelemaan lähimmäisiäni ihmisyyttä ja elämää kunnioittaen. Päämääränäni on terveyden ylläpitäminen ja edistäminen, sairauksien ehkäiseminen sekä sairaiden parantaminen ja heidän kärsimystensä lievittäminen.”

– Tämä lääkärinvalateksti on hieno vala ja lupaus ja nojaa kristilliseen etiikkaan. Meidän vastuullamme täällä on säätää sellaiset lait, jotka mahdollistavat, että terveydenhoitohenkilökunta selviää näistä haasteista ja että ihmiselämää suojellaan, ja uskon vilpittömästi siihen, että hallituskin pyrkii tähän yhteiseen tavoitteeseen, Östman sanoi.

Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsänen puolestaan muistutti, että hänen oma äitinisä on omassa kodissaan asuva 81-vuotias.

– Hän katsoo varmaan tätäkin lähetystä ja tuntuu kyllä pahalta, että hänen ikäisistään puhutaan siihen sävyyn, että heidän kuolemanriskillä ei ole väliä, että he kuolevat muutenkin.

– Toivon, että ne ikäihmiset, jotka ovat tätä lähetystä seuranneet, saisivat vahvan viestin eduskunnasta, että heidän elämällään ja terveydellään on todellakin väliä, Räsänen sanoi.

Hän arvioi Turtiaisen puheenvuoron tehneen kuitenkin sen palveluksen, että se toi eduskunann suureen saliin sen keskustelun, jota käydään hyvin paljon sosiaalisessa mediassa.

– Sen takia ajattelen, että on erittäin tärkeää, että tähän myös annetaan vastauksia, ja siksi nyt tällä kertaa kiitän ministereitä näistä vastauksista. Se viestintä ei ole aina ollut ihan selkeää, mutta nyt se tällä kertaa sitä oli, Räsänen kiitti.

Hän muistutti niin ikään, että on tärkeää reagoida oikea-aikaisesti pahenevaan epidemiatilanteeseen. Silti jo tähänkin asti kansalaisilta on tullut sitä viestiä, että on koettu epäoikeudenmukaisena se, että samanaikaisesti, kun vaikkapa nuorten harrastustoimintaa on rajoitettu, nuoret ovat etäopetuksessa, kirkot kiinni ja jumalanpalvelukset etänä, ravintoloissa on voitu melko vapaasti kokoontua ja vaikkapa laulaa karaokea.

– On hyvä, että koko yhteiskunta on ikään kuin samalla tavalla mukana näissä sulkutoimissa, jotka kuitenkin onneksi ja toivon mukaan jäävät rajatuiksi.

– Pidän kyllä erittäin toivottavana sitä, että ulkonaliikkumiskieltoihin ei jouduta, eli siinäkin mielessä on todella tärkeää, että näitä rajoituksia nyt noudatetaan, jotta tästä päästään myönteisesti eteenpäin, Räsänen vetosi.

Kristillisdemokraattien puheenjiohtaja Sari Essayah muistutti myös asian vakavuudesta.

– Ei näitä sulkemisia tosiaankaan huvikseen tehdä, ja uskon, että kansalaiset ymmärtävät silloin kun on kysymys oikea-aikaisista ja välttämättömistä toimenpiteistä.

– Tietysti lainvalmistelussa olisi tärkeää myös huolehtia siitä, että alueilla viranomaiset sitten ymmärtävät lain päämäärän samalla tavalla kuin lain valmistelijat, jolloinka olisimme voineet välttyä tältä avien ja hallituksen näkemyksien erilaisuudelta ja siitä johtuneesta sekaannuksesta, mikä hämmennys kansalaisille tästä sitten aiheutui, Essayah sanoi.

Ylös