– Maakuntavero kiristäisi verotusta, eriyttäisi alueita ja toisi uuden verotustason ja byrokratiaa, Antero Laukkanen kertoo selvitystyön tuloksista

11.3.2021 klo 10:19 Politiikka Samuli Rissanen

Kristillisdemokraatit ei kannata maakuntaveroa, mutta pitää tehtyä selvitystä tarpeellisena.

Kristillisdemokraatit ei edelleenkään kannata maakuntaveroa, mutta pitää tehtyä selvitystä tarpeellisena, kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah kertoo.

– Komiteakaan ei suosita maakuntaveron käyttöönottoa, mikä on linjassa jo aiemmin mietintönsä jättäneen monialaisia maakuntia pohtineen komitean työn kanssa. Lisää selvityksiä voidaan toki asiasta tehdä myöhemminkin kuten komitea suositteli, Essayah sanoo.

– Selvityksessä tuli hyvin esille se, kuinka maakuntavero toteutuessaan kiristäisi verotusta, eriyttäisi alueita entisestään ja toisi uuden verotustason

Maakuntaveron käyttöönottoa selvittävän parlamentaarisen komitean työ on valmistunut. Parlamentaarisen maakuntaverokomitean tehtävänä oli selvittää ja arvioida maakuntien verotusoikeutta maakuntien rahoituslähteenä.

Mietintö on ensimmäinen maakuntaverosta tehty kattava selvitys. Toimeksianto perustui pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman kirjaukseen, jonka mukaan maakuntien verotusoikeus valmistellaan parlamentaarisessa komiteassa.

Kristillisdemokraatteja komiteassa edustivat kansanedustaja Antero Laukkanen ja varajäsenenä puolueen puheenjohtaja kansanedustaja Sari Essayah.

Laukkasen mukaan ensimmäinen asiantuntijoiden tuottamaan tietoon perustava selvitys maakuntaverosta on sinällään tärkeä.

– Selvityksessä tuli hyvin esille se, kuinka maakuntavero toteutuessaan kiristäisi verotusta, eriyttäisi alueita entisestään ja toisi uuden verotustason sekä  lisäisi tasausjärjestelmien tarvetta ja byrokratiaa, Laukkanen arvioi työn sisältöä.

Komitea arvioi maakuntaveroa eri näkökulmista ja tarkasteli sen edellyttämiä muutoksia verojärjestelmään ja verotuloihin perustuvaan tulopohjien tasausjärjestelmään.

Mietinnön mukaan keskeisimmät maakuntaveron käyttöönottoa tukevat argumentit liittyvät alueellisen itsehallinnon vahvistamiseen, taloudellisiin kannustimiin sekä investointien rahoitukseen.

Maakuntaveron käyttöönottoa vastaan puhuvista seikoista keskeisimmät ovat sen työn verotukseen aiheuttama kiristymispaine sekä alueiden eroista seuraavat riskit verotuksen alueellisten erojen kasvuun ja palveluiden yhdenvertaisuuden heikkenemiseen.

Komitea toteaa, että maakuntaveron käyttöönoton tarpeellisuutta tulisi arvioida siinä vaiheessa, kun hyvinvointialueiden rahoitusmallin toimivuudesta on saatu riittävästi kokemusta ja jos niiden tehtäväkenttää mahdollisesti olennaisesti laajennetaan. Tällöin tulisi tarkastella laajasti julkisen sektorin tehtäviä, rahoitusta ja veronsaajien asemaa.

 

Ylös