”Lapset ja nuoret tarvitsevat kaiken mahdollisen tuen” – Eija Hauska-Mertanen tekee paluun Imatran politiikkaan

7.4.2021 klo 16:06 KD toimii Samuli Rissanen

Eija Hauska-Mertanen pyrkii neljän vuoden tauon jälkeen Imatran valtuustoon, jossa on vaikuttanut aiemmin kaupunginhallitusta myöten.

Eija Hauska-Mertaselle kuntavaaliehdokkaaksi lähteminen on kutsumus. Hän on ollut mukana liki 13 vuotta, joista luottamustehtävissä 8 vuotta. Aluksi hallituksessa, sittemmin valtuustossa sekä teknisessä lautakunnassa.

Edelliset vaalit hän jätti väliin terveydellisistä syistä, mutta nyt tilanne on toinen.

– Olen kuntasektorin asiantuntija ja työskennellyt teknisessä toimessa katuja ja kunnallistekniikkaa suunnittelemassa. Opetan liikenneväylien ja kunnallistekniikan lisäksi maankäyttöön ja ympäristöön liittyviä asioita. Oman ammattiosastoni aktiivina ja työyhteisöni varaluottamusmiehenä ymmärrän myös jotain työsuhdeasioista, hän kertoo.

– Tarvitsemme liikunta- ja kulttuuripalveluja ipanasta ikäihmiseen

Väestökatoon Hauska-Mertanen haluaa vaikuttaa palvelujen saatavuudella, paikallisten yrittäjien tukemisella ja riittävän laajalla koulutustarjonnalla.

– Tarvitsemme liikunta- ja kulttuuripalveluja ipanasta ikäihmiseen pysyäksemme terveinä ja toimintakykyisinä mahdollisimman pitkään. Ikääntyvien hoivapalvelut on tuotettava paikallisesti niin, etteivät ihmiset tule erotetuiksi läheisistään.

Insimöörille tärkeää on maankäytön suunnittelun oikea mitoittaminen.

– Kadut ja vesihuolto on pidettävä kunnossa. Myös Imatran luonto on vertaansa vailla oleva vetovoimatekijä ja siitä on pidettävä huolta.

Mertanen peräänkuuluttaa myös varhaista tukea lapsille ja nuorille, jotta ongelmat löytyvät ajoissa ja kaikkia suunnataan mielekkään tekemisen pariin.

Yhtenä tavoitteena on toisen asteen koulutuksen säilyminen ja monipuolistaminen Imatralla, samoin ihmisten tukeminen ja innostaminen yhteisölliseen toimintaan ja yhteistyö kolmannen sektorin kanssa.

Eija Hauska-Mertanen

– 60-vuotias yhdyskuntatekniikkaan suuntautunut insinööri (YAMK). Lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa

– Puoliso ja viisi kotoa pois muuttanutta lasta

– Tällä hetkellä ei luottamustoimia kunnassa, mutta ammattiosasto; TOOL Lappeenranta ry puheenjohtaja sekä TOOL ry valtuustossa. LAB-ammattikorkeakoulun Lappeenrannan yksikön varaluottamusmies

– Aktiivinen kotiseurakunnassaan

– Harrastuksina ulkoilu, lukeminen, käsityöt

Ylös