VTV:n pääjohtaja Tytti Yli-Viikari pidätetään virasta, perusteena esitutkinnassa olevat rikosepäilyt – ”Hänen vastauksensa eivät tyydyttäneet”

8.4.2021 klo 15:28 Kotimaa Kristiina Kunnas

Eduskunnan kansliatoimikunta päätti torstain kokouksessaan pidättää VTV:n pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin virastaan esitutkinnan ajaksi. Keskusrikospoliisissa on käynnissä pääjohtajan toimia koskeva esitutkinta.

Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen kertoi kansliatoimikunnan päätöksestä tiedotustilaisuudessa kahden jälkeen iltapäivällä, kansliatoimikunnan kokouksen jälkeen.

– Kansliatoimikunta katsoo, että pääjohtajan edellytykset hoitaa Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajan tehtävää keskusrikospoliisin esitutkinnan aikana ovat heikentyneet olennaisesti.

Vehviläinen sanoi, ettei hänellä ole mahdollisuutta kertoa julkisuuteen niitä rikosnimikkeitä, joilla KRP tutkii pääjohtaja Tytti Yli-Viikarin toimintaa.

– Voin kuitenkin kertoa, että esitutkinnan kohteena on tässä vaiheessa kaksi asiaa. Ensinnäkin Yli-Viikarin toiminta liittyen viraston virkamiehen kanssa tehtyyn sopimukseen, jonka mukaan ko. henkilölle maksettiin palkkaa kahden vuoden ajan ilman työvelvoitetta. Toiseksi tutkinnan kohteena on Yli-Viikarin Finnair-bonuspisteet, Vehviläinen sanoi.

– Haluan todeta, että sekä puhemiesten 29.3. että kansliatoimikunnan 30.3. epävirallisissa kuulemisissa kysyttiin Yli-Viikarilta sekä kahden vuoden palkanmaksusta että Finnair-pisteistä, mutta emme saaneet tyydyttäviä vastauksia.

– Myöskään tänään pidetyssä kokouksessa, jossa pääjohtaja Yli-Viikari oli kuultavana, hänen vastauksensa eivät meitä kansliatoimikunnan jäseniä tyydyttäneet.

– Juridisesti tilanne ja prosessi ovat olleet vaikeat, sillä etenemiseen ei ole ollut valmista käsikirjaa, Vehviläinen tunnusti.

Puhemies Vehviläisen mukaan ”tilanne kirkastui mutkien kautta”.

– Olemme pyrkineet toimimaan hyvän hallintotavan ja pykälien mukaan. Viraston riippumattomuuden vuoksi varovainen etenemistapa on ollut perusteltua.

– Kaikki julkinen vallan- ja rahankäyttö tapahtuvat kansalaisten luottamuksen varassa ja julkisen valvonnan alla. Pääjohtajan toimista lähteneellä julkisella keskustelulla on ollut oma merkityksensä tämän kokonaiskuvan muodostumisessa, Vehviläinen totesi.

Irtisanomisesta voisi päättää eduskunnan täysistunto. Tänään tehdyssä päätöksessä pääjohtaja Yli-Viikari, 46, pidätetään virasta esitutkinnan ajaksi. Hän ei saa palkkaa tältä ajalta. Jos esitutkinta päätyy siihen, ettei Yli-Viikari ole syyllistynyt rikokseen, saisi hän jälkikäteen hänelle maksamatta jääneen palkan.

Minun mielestäni johtopäätös on, ettei hän pystynyt meitä vakuuttamaan. – puhemies Anu Vehviläinen pääjohtaja Tytti Yli-Viikarin kuulemisesta

Median kysymysosuudessa Vehviläiseltä tiedusteltiin, miten vakuuttava pääjohtaja Yli-Viikari oli kansliatoimikunnan kuulemisessa, ja näkikö tämä toimineensa mitenkään väärin.

– Tällaisen asian arviointi on aina subjektiivista. Mutta kun arvioimme sen, että virasta pidättämisen edellytykset täyttyvät, emmekä olleet tyytyväisiä hänen vastauksiinsa liittyen näihin kahteen asiaan – Finnairin plus-pisteisiin ja kahden vuoden palkanmaksuun ilman työvelvoitetta – niin minun mielestäni johtopäätös on, ettei hän pystynyt meitä vakuuttamaan tässä tilanteessa, Vehviläinen vastasi.

Pääjohtaja Yli-Viikari oli saanut tietoa esitutkinnan aloittamisesta jo helmikuussa.

Pääjohtaja Yli-Viikari oli saanut tietoa esitutkinnan aloittamisesta jo helmikuussa. Tämä tuli kansliatoimikunnan ja muiden tietoon kuitenkin vasta maaliskuun lopulla.

– Tämä oli minullekin uusi tieto. Vielä viime viikolla kun käytiin epävirallisia keskusteluja Yli-Viikarin kanssa, en tiennyt, koska hän oli saanut tiedon KRP:ltä. Alustava tieto hänelle annettu jo 25. helmikuuta.

Kansliatoimikuntaan kuuluvat eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen (kesk), varapuhemiehet Tarja Filatov (sd) ja Juho Eerola (ps), ja kansanedustajat Arja Juvonen (ps), Eeva Kalli (kesk), Jukka Kopra (kok) sekä Antti Lindtman (sd).
Ylös