Tua Backman, Nykarleby: ”Jag vill stödja föräldrarnas rätt att välja den lämpligaste vårdlösningen för sina barn”

14.4.2021 klo 18:42 Artiklar Kristiina Kunnas

KD har varit det självklara valet för Tua Backman sedan hon var 18 år och fick börja rösta.

– Eftersom jag valt att jobba hemifrån i 15 år har vår familj därmed använt sig minimialt av kommunal dagvård. Därför är det viktigt för mig att stödja föräldrarnas rätt att välja den mest lämpliga vårdlösningen för barnen och familjen och den linjen har ju KD, säger Tua Backman, KD-kandidat i Nykarleby.

– Vård i hemmet och dagis bör inte ställas mot varandra – båda behövs. Istället bör systemet utvecklas i en mer flexibel riktning baserat på familjens behov. Och det här är ju mera en rikspolitisk än en kommunalpolitisk fråga, men det är en av orsakerna till att jag tillhör just KD, förklarar hon.

– KD har på grund av sina värderingar och sin ekonomiska politik varit det självklara valet för mig sedan jag blev 18 år och fick börja rösta.

– Kommunernas ekonomi måste skötas ansvarsfullt och långsiktigt. Lån borde tas endast i den utsträckning som det är rimligt med tanke på kommunens återbetalningsförmåga och framtidsutsikter. Investeringsprojekt behöver ställas i prioritetsordning, där tillhandahållandet av basservice, såsom grundutbildning och hälsovård, kommer först.

Jag vill se ett Nykarleby där du som ung, medelålders eller gammal – svag eller stark – kan trivas och må bra.

Tua Backman vill jobba för att värna om kommunens basservice.

– Skola och utbildningsfrågor ligger mig varmt om hjärtat, men även hälsovård och det som hör till tekniska sektorn engagerar, i och med att jag är väldigt människo- och samhällsintresserad. Jag vill jobba för att vi även efter SOTE-reformen har tillgång till vård lokalt, t.ex. när det gäller barnrådgivning, tandvård, läkarmottagning och äldreomsorg.

– Jag vill se ett Nykarleby där du som ung, medelålders eller gammal – svag eller stark – kan trivas och må bra.

Tua Backman, 46, KD-kandidat i Nykarleby:

• egenföretagare inom hudvårdsbranschen, Ped.Mag./Klasslärare
• gift med Christian och har 3 barn som är 20, 17 och 14 år
• 19 år i Ebeneserkyrkans styrelse, varav 17 som ordförande
• 14 år i Missionskyrkan i Finlands styrelse, varav 9 år som ordförande
• tidigare styrelseledamot och sekreterare i Nykarleby KD:s lokalavdelning
• hobbyer: familj, vänner, sommarstugan, musik, gymträning och församlingsliv

Tua Backman

Ylös