”Kotitalouden osaaminen ei enää periydy vaan pikemminkin osaamattomuus” – Sari Tanus vaatii kotitalousopetuksen vahvistamista

15.4.2021 klo 15:00 Eduskunta Samuli Rissanen

Arjen ja talouden hallinnassa ja osaamisessa on monilla haasteita. Enemmän perusasioiden opetusta tarvittaisiin. Kotitalousosaamisen sijasta osaamattomuus periytyy, kansanedustaja Sari Tanus sanoo.

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Sari Tanus on tehnyt kirjallisen kysymyksen kotitalousopetuksen riittävyydestä ja jatkuvuudesta toiselle asteelle.

– Eduskunnan kotitalouden tukirenkaassa huolet ovat laajalti eri toimijoiden taholta nousseet esiin ja kirjallista kysymystä sorvattiin, hän kertoo.

Tanus kysyy, kuinka hallitus aikoo varmistaa, että oppivelvollisuutensa päättävällä nuorella on kotitalousopetuksen sisältöön kuuluvat, välttämättömät oman talouden ja oman arjen hallintaan riittävät taidot ja osaaminen.

Kotitalousosaamisen sijasta osaamattomuus periytyy

Hänen mukaansa arjen ja talouden hallinnassa sekä osaamisessa on monilla haasteita ja tueksi tarvittaisiin enemmän perusasioiden opetusta.

Tanus muistuttaa, että kotitalousosaaminen ei siirry perheissä entiseen malliin. Sen sijaan kodin kotitalousosaamisen puute periytyy.

– Viimeksi kuluneeseen koronaepidemian värittäneeseen vuoteen on sisältynyt jatkuvaa kotona olemista ilman harrastuksia ja perheen ulkopuolisia sosiaalisia suhteita. Tämä on surullisella tavalla kärjistänyt jo ennen koronaepidemiaa huolta-aiheuttaneita arjen hallinnan ongelmia, joita suomalaisissa kotitalouksissa on, hän sanoo.

Esimerkiksi perheiden ravitsemukselliset ongelmat ovat alkaneet lisääntyä, kun koulu- ja työpaikkaruokailu on vähentynyt. Kaikissa perheissä ei osata suunnitella ja valmistaa viikoksi perheen terveellisiä ruokia. Monissa perheissä ei edes ole tarjolla lämmintä ruokaa jokaisena päivänä.

– Korona-ajan leivontatrendit eivät paikkaa niitä puutteita, joita suomalaisilla on terveellisen ja monipuolisen arkiruokailun toteutuksessa, Tanus muistuttaa.

Yhtenä syynä arjen hallinnan, oman talouden ja yhdessä elämisen hallinnan osaamisen heikentymiseen Tanus näkee niin kutsutun tutkintoon johtamattoman talouskouluopetuksen lopettamisen. Kaikki kotitalouden hallintaan tarvittavat taidot opetetaan pääsääntöisesti vain peruskoulun 7. luokalla tiivistäen hyvin laaja sisältö kolmeen oppituntiin viikossa.

Perusopetuksen kehityksessä tarkoituksena ei ole ollut heikentää kotitalousopetusta, vaan tavoite on ollut jopa kotitalousopetukselle myötämielinen. Opetussuunnitelman toimeenpanossa ei valitettavasti ole päästy parempiin tuloksiin.

– Perusopetuksessa nykyaikaisen kotitalousoppiaineen oppimistavoitteet ovat varsin laaja-alaiset, vaikka sille varattuja oppitunteja on vähän. Vähemmän tunteja on varattu vain oppilaanohjaukselle, Tanus muistuttaa.

Toisella asteella kotitalousopetusta annetaan vain lukiossa. Ammatillisessa koulutuksessa kotitalousopetusta ei varsinaisesti anneta, vaikka ammatillisesta koulutuksesta valmistutaan useisiin kotitalouksien palveluita toteuttaviin töihin. Lukioissakin kotitalousopetuksen antamisesta voi päättää koulutuksen järjestäjä.

Ylös