”Uimataito on halpa henkivakuutus” – Päivi Räsäsen mielestä uimahallien avaamista lasten uimaopetukselle ei pidä enää viivytellä

15.4.2021 klo 15:42 Eduskunta Samuli Rissanen

– Nyt epidemian laantuessa ei pidä enää viivytellä uimahallien avaamisessa, jotta enemmiltä puutteilta lasten uimataidossa vältytään ja ehkäistään tulevaisuuden hukkumisia, Päivi Räsänen sanoo.

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen kysyy kirjallisessa kysymyksessään, miten hallitus varautuu siihen, että lasten uimataitojen kehittymistä voitaisiin tukea nykyistä paremmin myös epidemian oloissa ja opetussuunnitelman tavoitteet vedessä liikkumiseen ja vedestä pelastautumiseen toteutuisivat.

Räsänen muistuttaa, että uimataito on yksi harvoista peruskoulun tavoitteista, joiden saavuttaminen voi konkreettisesti pelastaa ihmisen hengen. Suomessa hukkuu vuosittain jopa 150 – 200 ihmistä, ja lisäksi tapahtuu moninkertainen määrä läheltä piti -tilanteita.

Uimataito on halpa henkivakuutus

– Hukkuminen on yksi lasten yleisimmistä tapaturmaisista kuolinsyistä. Uimataito on halpa henkivakuutus ja siksi on tärkeää, että lasten uimataidon kehittyminen varmistetaan myös epidemioiden aikana ja jo syntyneet puutteet paikataan, Räsänen edellyttää.

Koulujen uinninopetuksella on tutkitusti merkittävä rooli lasten uimataidon oppimisessa. Hallituksen antaman esityksen mukaisesti uimahallit ovat tällä hetkellä vielä monin paikoin suljettu ja koulujen uimaopetus keskeytetty.

Koronaepidemia onkin vähentänyt merkittävästi lasten uimaopetusta.

– On vaarana, että uimataidon puutteet näkyvät tulevaisuudessa jopa hukkumisonnettomuuksina. Nyt epidemian laantuessa ei pidä enää viivytellä uimahallien avaamisessa, jotta enemmiltä puutteilta lasten uimataidossa vältytään ja ehkäistään tulevaisuuden hukkumisia, Päivi Räsänen sanoo.

Hän muistuttaa, että parhaiten lapsi oppii uimaan 5–7-vuotiaana. Silloin liikunnalliset taidot ovat jo hyvät ja lapsi on usein innokas oppimaan. On tärkeää turvata myös niiden lasten oikeus uimaopetukseen, joiden vanhemmat eivät pysty järjestämään uimataidon ohjausta.

Uimahalleissa on myös hyvät valmiudet ja osaamista kunnollisen hygienian ja turvallisuuden ylläpitämiseen.

– On ristiriitaista, että asiakkailta suljettuihin uimahalleihin ei oteta edes kouluryhmiä, vaikka nämä lapset ovat muutoinkin koulupäivän aikana toisiinsa lähikontaktissa, Räsänen sanoo.

Hänen mukaansa ei ole näyttöä siitä, että koronavirus SARS-CoV-2 voisi levitä uima-allasvesien kautta. Uima-allasvesissä käytetään aina desinfiointikemikaalina klooriyhdisteitä, joiden ansiosta virukset tuhoutuvat nopeasti uima-allasveteen joutuessaan.

– Koronavirustartunnan riski liittyy lähinnä uimahallin asiakkaiden tai työntekijöiden lähikontakteissa tapahtuvaan leviämiseen, jos uimassa tai uimahallin tiloissa on koronavirusta levittävä henkilö.

Uima- ja pelastautumistaidot sisältyvät perusopetuksen opetussuunnitelmaan. 1–2 -luokilla vesiliikunta ja uinti kuuluvat liikunnanopetukseen. 3.–6. vuosiluokkien liikunnan opetuksen tavoitteena on opettaa uimataito, jotta oppilas pystyy liikkumaan vedessä ja pelastautumaan vedestä.

 

Ylös