”Kriisipaikoista on huutava pula lastensuojelussa” – Sari Essayah vaatii lisää erityisen huolenpidon paikkoja lapsille ja nuorille

15.4.2021 klo 15:59 Eduskunta Samuli Rissanen

– Miksi kriisi- ja erityisyksikköpaikkoja ei ole enemmän tarjolla lapsille, joilla on vakavia käyttäytymiseen liittyviä ongelmia. Mitä toimia hallitus tekee tukeakseen lasten ja nuorten hyvinvointia, Sari Essayah kysyy.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen erityisen huolenpidon (EHO) paikoista lastensuojelussa.

Koronakriisin seurauksena lasten ja nuorten pahoinvointi on lisääntynyt, ja lastensuojelu tarvitsee lisää resursseja. Esimerkiksi EHO-tasoisesti resursoituja kriisi- ja erityisyksikköpaikkoja ei ole riittävästi tarpeeseen nähden.

– Paikkoihin on tällä hetkellä pitkät jonot. Kun päätös erityisen huolenpidon jakson aloittamisesta tehdään, lapsi tulisi päästä yksikköön mahdollisemman nopeasti, ettei tilanne pääse pahenemaan, Essayah sanoo.

On kriittisen tärkeää, että lapsi ei joudu odottamaan siirtoa ja pääsee pois esimerkiksi vahingollisesta elinympäristöstä.

Hänen mukaansa on kriittisen tärkeää, että lapsi ei joudu odottamaan siirtoa ja pääsee pois esimerkiksi vahingollisesta elinympäristöstä.

– On huolehdittava, että lapsi saa tarvitsemansa avun ja hoidon ja ennaltaehkäistävä lapsen joutuminen pahimmassa tapauksessa nuorisovankilaan.

Lastensuojelussa voidaan päätyä aloittamaan erityisen huolenpidon jakso, mikäli lapsen oma käyttäytyminen vakavasti vaarantaa hänen henkeään, terveyttään tai kehitystään.

Erityinen huolenpito on moniammatillista hoitoa ja huolenpitoa, jonka avulla katkaistaan lapsen itseensä kohdistama vahingollinen käyttäytyminen. Lapsen hoidosta vastaa moniammatillinen tiimi, johon kuuluvat ohjaajat, psykiatrinen sairaanhoitaja, neuropsykologi, lastenpsykiatri ja sosiaalityöntekijä sekä erityisopettaja.

EHO-tasoisesti resursoiduissa kriisi- ja erityisyksikköpaikoissa voidaan katkaista lapsen vakava päihde- tai rikoskierre tai tulla apuun, mikäli lapsen terveys on vaarassa itsetuhoisesta käytöksestä johtuen.

 

Ylös