– Oppilashuolto olisi tehokas keino tarjota nuorille matalan kynnyksen apua, Antero Laukkanen sanoo

22.4.2021 klo 17:22 Eduskunta Samuli Rissanen

THL:n ja Lastensuojelun keskusliiton tuoreesta kuntakyselystä ilmenee, että perheiden vaikeudet ja lastensuojelun asiakkaiden tuen tarve ovat lisääntyneet merkittävästi koronaepidemian takia.

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Antero Laukkanen muistutti eduskunnan torstaisella kyselytunnilla, että niin lastensuojelun asiakkaiden kuin lastensuojeluilmoitusten määrä on kasvussa. Sekä lasten että vanhempien mielenterveysongelmat ovat koronan myötä lisääntyneet.

– Oppilashuolto olisi tehokas keino tarjota nuorille matalan kynnyksen apua riittävän ajoissa, mutta palvelut eivät toimi, Laukkanen muistuttaa.

Ongelmia aiheuttaa lasten- ja nuorisopsykiatrian sekä koulutoimen ja oppilashuollon palveluiden heikko saatavuus lastensuojelun asiakkaille.

Laukkanen kysyikin hallitukselta, millä toimin lastensuojelun tilannetta parannetaan ja perheiden, erityisesti lasten ja nuorten apuun panostetaan.

– Aikooko hallitus edistää matalan kynnyksen palveluita esimerkiksi oppilashuollon osalta lisäämällä velvoitetta ja ehkäpä tuoda jotain uutta lakiin, esimerkiksi jonkinlaiset mitoitukset koulu-ja terveyspalveluihin, hän kysyi.

Opetusministeri Jussi Saramo kertoi, että hallitus on jo valmistellut mitoituksen tuomista eduskuntaan.

Koulukuraattoreita ja -psykologeja on hänen mukaansa joissakin kunnissa ja kouluissa hyvin, mutta monissa paikoissa heikosti.

– Mitoitus ja rahoitus tullaan tähän saliin tuomaan ja toivon että sen käsittely etenisi nopeasti. Valitettavasti palveluketju tarvitsee paljon muutakin; ongelmat ovat nyt todella laajoja ja kärjistyneitä. Lisäresursseja tarvitaan myös sosiaali- ja terveydenhuollon puolelle.

Ylös