”Myrkkyä haja-asutusalueiden elinvoimalle ja palveluille” – Sari Essayah arvioi hallituksen sote-uudistuksen lisäävät menoja ja heikentävän palveluja

4.5.2021 klo 09:58 Politiikka Samuli Rissanen

– Hallituksen sote-uudistuksen seurauksena sote-sektorin palvelut romuttuvat, kuntien elinvoima- ja koulutuspalvelut vähenevät ja kustannukset kasvavat, KD:n puheenjohtaja Sari Essayah arvioi.

Valtiovarainvaliokunta on antanut lausuntonsa hallituksen sote-esityksestä, johon Kokoomus ja Kristillisdemokraatit ovat jättäneet eriävän mielipiteen.

Puolueet esittivät lakiehdotusten hylkäämistä, sillä uudistus ei niiden mielestä paranna ihmisten palveluita, mutta heikentää julkista taloutta.

– Hallituksen esityksessä on kyse hallintouudistuksesta, jonka keskiössä on ideologinen julkisen sektorin laajentaminen, eriävässä mielipiteessä lausutaan.

– Tämä on myrkkyä haja-asutusalueiden elinvoimalle ja palvelutarjonnalle

Kansanedustajien mukaan suomalaisten sote-palveluiden laatua ja hyvinvoinnin tulevaisuutta uhkaava esitys tulee hylätä eduskunnassa ellei eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta tee siihen tarvittavia muutoksia.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah arvioi, että hallituksen malli johtaa sosiaali- ja terveysjärjestelmämme nykyisen vahvuuden, julkisen ja yksityisen sektorin hyvän ja kustannustehokkaan työjaon hylkäämiseen. Seurauksena on hänen mukaansa paitsi sote-sektorin palveluiden romuttuminen, mutta myös kuntien elinvoima- ja koulutuspalveluiden leikkaukset sekä kasvavat kustannukset.

– Tämä on myrkkyä haja-asutusalueiden elinvoimalle ja palvelutarjonnalle. Asiantuntijoiden palautteen perusteella esitykseen sisältyvät kannustimet on rakennettu vastoin tavoitetta kiihdyttämään hyvinvointialueiden kustannuskasvua. Hallituksen sote-uudistuksen hyväksyminen heikentää siis palveluiden lisäksi myös julkista taloutta, Essayah sanoo.

Hallituksen esitys vastaa huonosti nykyiseen tilanteeseen eikä sisällä esityksen tavoitteiden saavuttamiseksi riittäviä keinoja. Suomalaisten terveyserojen kaventaminen on kannatettava tavoite, mutta se ei voi tapahtua toimivien palveluiden romuttamisen kautta.

– Haluamme Suomeen uudistuksen, joka rakennetaan ihmisten tarpeista lähtien, eriävän mielipiteen allekirjoittaneet kansanedustajat linjaavat.

Ylös