Valtiovarainvaliokunta pitää EU:n elpymispakettia Suomen edun mukaisena – Sari Essayah jätti vastalauseen

5.5.2021 klo 13:53 Eduskunta Samuli Rissanen

Valtiovarainvaliokunta pitää EU:n elpymispakettia Suomen edun mukaisena. Hallituspuolueet tukivat, KD ja PS vastusti ja kokoomus äänesti tyhjää, kun asiaa koskevasta mietinnöstä päätettiin valiokunnassa.

Valtiovarainvaliokunta esittää juuri valmistuneessa mietinnössään, että eduskunta hyväksyy Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä vuonna 2020 annetun neuvoston päätöksen.

Eduskunnan suostumuksen antamisesta on päätettävä kahden kolmasosan enemmistöllä kuten perustuslakivaliokunta esitti viime viikolla.

Esityksen takana olivat valtiovarainvaliokunnassa vaikuttavat hallitusryhmien 12 edustajaa. Vastaan äänesti viisi edustajaa perussuomalaisista ja kristillisdemokraateista.

Tyhjää äänesti kolme kokoomusedustajaa.

Hallituksen esitystä vastaan äänestänyt valtiovarainvaliokunnan KD-ryhmävastaava Sari Essayah jätti mietintöön vastalauseen. Hän kertoo, että kristillisdemokraatit aikoo äänestää EU:n omien varojen päätöstä vastaan myös eduskunnan suuressa salissa.

– Vero-, velka- ja tulonsirtounioni on sellainen, johon suomalaiset eivät ole antaneet mandaattia.

Koronakriisin varjolla EU on hänen mukaansa ottamassa merkittävän integraatioaskeleen ilman laajaa periaatteellista keskustelua unionin suunnasta.

– Vero-, velka- ja tulonsirtounioni on sellainen, johon suomalaiset eivät ole antaneet mandaattia. Kansalaiskeskustelu, jota asian ympärillä olisi pitänyt käydä, on jäänyt vajaaksi, Essayah sanoi asiaa koskevasssa tiedotustilaisuudessa.

Essayah’n mukaan onkin riski, että päätös romuttaa unionin oikeusperustaa, kaventaa kansallista täysivaltaisuutta ja eduskunnan budjettisuvereniteettia sekä unionin legimiteettiä kansalaisten silmissä.

EU:n omien varojen päätös sisältää elementtejä, jotka muuttavat unionin luonnetta ja toimintaa merkittävällä tavalla. Samalla EU tulee luovalla tavalla venyttäneeksi ja kiertäneeksi omia keskeisiä sääntöjään ja periaatteitaan.

– Elpymisväline on sitomassa suomalaiset veronmaksajat vuosikymmeniksi yhteisvastuulliseen velkaan ja korkeampiin jäsenmaksuihin. Lisäksi päätöksessä avataan ovi EU-tason verotukseen, joka ei myöskään olisi tullut kysymykseen kriisiajan ulkopuolella, Essayah perustelee.

Jo aiemmin perustuslakivaliokunta linjasi, että EU:n omien varojen päätöksen hyväksyminen edellyttää eduskunnalta kahden kolmasosan määräenemmistöä. Essayah’n mukaan perustuslakivaliokunnan päätös osoittaa, että elpymisvälineen hyväksymisessä on kyse toimivallan siirrosta kansalliselta tasolta EU-tasolle.

Marinin hallitus on perustellut EU:n elpymisvälineen hyväksymistä sen poikkeuksellisuudella ja kertaluonteisuudella, mutta keskeiset EU-johtajat ovat tulkinneet sen uusien velkamekanismien mahdollistajaksi.

Valtiovarainvaliokunnalle annetussa asiantuntijalausunnossa arvioidaan, että nyt syntyvästä finanssipoliittisesta kapasiteetista muodostuu todennäköisesti pysyvä ja jopa laajentuva järjestely. Näin ollen elpymisvälineen kertaluonteisuuden kyseenalaistamiselle on perusteet.

– Vetoamalla välineen ainutkertaisuuteen, hallitus on välttänyt keskustelun niistä mahdollisista skenaarioista, jotka vievät unionia Suomen näkökulmasta epäedulliseen suuntaan, Essayah sanoo.

Hän muistuttaa, että kristillisdemokraatit ei vastusta elvyttämistä, vaan sitä, että elvyttäminen tapahtuu sitomalla jäsenmaat yhteisvelkaan ja tulonsiirtoihin vastoin perusperiaatteita.

– KD on ensikeskusteluista alkaen tuonut esille, että EU:n monivuotinen rahoituskehys ja elpymisväline olisi voitu pitää erillään, ja avata elpymisväline vain siihen halukkaille maille.

– Jokaisen jäsenmaan tulee vastata omasta taloudestaan ja tehdä tarvittavat rakenteelliset uudistukset. Elpymispaketin kaltaiset välineet vain etäännyttävät maita terveestä taloudenpidosta.

Ylös