KD:n Varsinais-Suomen piiri: Nuorisoneuvolasta varhainen apu nuorten ongelmiin

19.5.2021 klo 12:08 Mielipiteet & Blogit Lukijalta

Koronaepidemia on kärjistänyt lasten ja nuorten hankalia tilanteita. Mielenterveys- ja päihdeongelmat ovat yleistyneet ja nykyiset palvelut ovat kriisissä lisääntyneen palvelutarpeen vuoksi. Lisäksi palvelutarjonta on pirstaleista ja maallikon on vaikeaa tietää kenen puoleen kääntyä apua etsiessään.

Nuorten ongelmiin pitää puuttua jo varhain. Nykyisellä palvelumallilla ongelmat usein kasaantuvat, jolloin nuori päätyy lastensuojelun asiakkaaksi esim. mielenterveys- tai päihdeongelmien kärjistymisen vuoksi.

Nuortenneuvola auttaisi nuoria ja heidän perheitään varhaisemmassa vaiheessa kuin mihin nyt on mahdollisuus. Kyseessä ei ole uusi virka tai vastaava, vaan uusi toimintatapa, jossa hyödynnetään jo olemassa olevia resursseja uudella tavalla koordinoidummin.

Nuortenneuvolassa sosiaalityöntekijä ja psykiatrinen sairaanhoitaja tapaavat lasta tai nuorta ja hänen perhettään muutaman kerran noin kuukauden aikana tarpeen mukaan. Jos avun tarvetta on laajemmin, ohjataan perhe tai nuori niiden palveluiden piiriin, joista hänelle on eniten hyötyä.

Varsinais-Suomen kristillisdemokraatit esittää laajan nuorisoneuvoloiden verkoston luomista. Meidän velvollisuutemme on panostaa kaikin voimin lasten ja nuorten hyvän elämän edellytyksiin.

KD:n Varsinais-Suomen piirin kevätkokous

Ylös