”Sote-alueita pitäisi olla viisi ja rahoitus valtiolta” – KD pitää hallituksen sotemallia kestämättömänä ja maakuntaveroa eriarvoistavana

4.6.2021 klo 13:50 Eduskunta Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän mielestä hallituksen sotemalli on rakennettu ilman kestäviä perustuksia.

Maakuntavero johtaisi puolestaan eriarvoistumiseen.

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä pitää vastuuttomana sitä, että hallitus ajaa kiireellä sote-uudistustaan maaliin ilman selkeitä päätöksiä rahoitusmallista.

Soteuudistuksen rahoitusmalli on KD-ryhmän mielestä uudistuksen toteutumisessa aivan ratkaisevaa. Hallituksen sotemalli on rakennettu ilman kestäviä perustuksia.

Kristillisdemokraatit vastustavat myös maakuntaveron käyttöönottoa, sillä se johtaisi syvenevään eriarvoistumiseen niin alueiden ja kuin kansalaisten välillä. Kahden verottajan, kunnan ja valtion, sijaan Suomessa olisi pian neljä verottajaa, EU mukaan lukien.

KD:n mielestä hallituksen esittämä ”maakuntamalli” on lähtökohdiltaan ongelma

KD:n mielestä hallituksen esittämä ”maakuntamalli” on lähtökohdiltaan ongelma. Osa esitetyistä  hyvinvointialueista on väkimäärältään jopa pienempiä kuin keskisuuret kaupungit. Lisäksi hallituksen mallissa kolmasosa väestöstä jää perus- ja erikoispalveluiden integraation ulkopuolelle.

Maakuntamallin ongelmallisuus on todettu jo muissa pohjoismaissa. Tanska ja Norja ovat uudistaneet terveydenhuoltojärjestelmänsä vastaamaan tämän päivän tarpeisiin.

Myös Ruotsissa ollaan tyytymättömiä nykyiseen maakuntamalliin, joka muistuttaa hyvin paljon mallia, jota Suomeen parhaillaan ollaan rakentamassa.

Kristillisdemokraatit ovat esittäneet, että sotealueita olisi viisi, ja niiden rahoitus hoidettaisiin valtion talousarviosta kuitenkin niin, että kunnilla olisi edelleen selkeä roolinsa yhteistyössä sote-alueiden kanssa.

– Uudistuksen tavoitteena oleva yhdenmukaisuuden tavoite ei toteudu hallituksen mallilla. Lisäksi Marinin hallituksen sotemalli uhkaa rikkoa nekin osat, jotka toimivat, kuten laajan kumppanuuden julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välillä, KD:n kansanedustajat toteavat..

Ylös