Sote toteutuu nyt vauhdilla: Esitys jo huomenna eduskunnan käsittelyyn ja äänestykset ensi viikolla

15.6.2021 klo 12:55 Politiikka Samuli Rissanen

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta puoltaa hallituksen sote-esitystä. Eduskunnassa soten käsittely etenee nyt finaalivaiheeseen: ensimmäinen käsittely eli debattikierros alkaa huomenna ja sotesta äänestetään ensi viikolla.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta puoltaa 21 hyvinvointialueen ja viiden yhteistyöalueen perustamista. Valiokunnan mietintö valmistui eilen ja siitä tiedotettiin tänään.

– Tämä on ollut raskas, puoli vuotta kestänyt prosessi, johon liittyy jännitteitä hallituksen ja opposition välillä. Siksi on luonnollista, että lausuntoon liittyy kaksi vastalausetta, valiokunnan puheenjohtaja Markus Lohi (kesk) kertoi asiaa koskevassa tiedotustilaisuudessa hetki sitten.

On luonnollista, että lausuntoon liittyy kaksi vastalausetta, Markus Lohi sanoo

Sosiaali- ja terveysvaliokunta toteaa mietinnössään, että ehdotetulle uudistukselle voidaan kiistatta katsoa olevan painava yhteiskunnallinen ja perusoikeuksien toteutumiseen kiinnittyvä tarve.

– Nykyinen pirstaleinen palvelurakenne ei pysty enää vastaamaan väestön palvelutarpeeseen yhdenvertaisesti, laadukkaasti ja kustannusvaikuttavasti, Lohi totesi.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvelvollisuus siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille, joita on yhteensä 21. Lisäksi Helsingin kaupunki sekä HUS-yhtymä säilyvät sote-palvelujen järjestäjinä.

Hyvinvointialueet ovat maakunnallisia. Niitä kutsutaan myös maakunniksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon alueellisen yhteistyön ja tarkoituksenmukaisen palvelurakenteen varmistamiseksi muodostetaan lisäksi viisi yhteistyöaluetta.

Valiokunta korostaa uudistuksen tavoitetta yhdenvertaisuuden edistämisestä sekä alueellisesti että yksilötasolla siten, että jokainen saisi riittävät ja yksilöllisiä tarpeitaan vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut matalalla kynnyksellä.

Myös peruspalvelujen vahvistamisen tavoite on väestön hyvinvointi- ja terveyserojen kaventumisen näkökulmasta keskeistä.

Hyvinvointialueilla on mahdollisuus hankkia laajasti palveluja yksityiseltä palveluntuottajalta. Lohi sanoo, ettei sote-uudistuksessa rajata yhteistyötä yksityisten palvelutuottajien kanssa kuin niissä tapauksissa, jotka laissa erikseen mainitaan.

– Valiokunta kannattaa ratkaisua, jossa omalle palvelutuotannolle ei aseteta tiettyjä määrällisiä tai prosentuaalisia osuuksia tuotannosta, hän kertoi.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa sote-esitystä muutettavaksi joiltakin osin.

Esimerkiksi potilaan sairaalaan ottamista tai erikoissairaanhoidon tarpeen arviointia ei määritellä vain virkalääkärien tehtäväksi.

Lisäksi valiokunta ehdottaa, että eduskunta antaisi uudistuksen hyväksymisen yhteydessä lausuman, jossa Kemin ja Savonlinnan sairaaloiden palvelut aiotaan turvata.

Sydänsairaalan ja tekonivelsairaala Coxan työtä valiokunta kuvaa laadukkaaksi, ja niiden toiminta voisi jatkua myös uudistuksen jälkeen. Toimintaa joudutaan kuitenkin rajoittamaan järjestelyillä. Tekonivelsairaala voisi jatkaa lähes entiseen malliin.

– Sydänsairaala voisi jatkaa osakeyhtiönä, Lohi sanoi.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puoltava mietintö tarkoittaa sitä, että sote etenee kohti maalia. Tärkein etappi uudistukselle saavutettiin jo toukokuussa, kun eduskunnan perustuslakivaliokunta arvioi  hallituksen esityksen sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistukseksi perustuslain näkökulmasta hyväksyttäväksi.

Aiemmat uudistusyritelmät ovat kariutuneet nimenomaan perustuslaillisiin ongelmiin.

Prosessi etenee eduskunnassa seuraavaksi ensimmäiseen käsittelyyn, joka alkaa huomenna eduskunnassa. Kyse on tuolloin debattipainotteisesta keskustelusta. Ensi viikolla on tarkoitus pitää toinen käsittely, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että asiasta äänestetään.

Oppositiopuolueet ovat arvostelleet hallituksen sote-mallia. Perussuomalaisten, kokoomuksen, kristillisdemokraattien ja Liike Nytin mielestä sote-uudistus ei vähennä terveydenhoidon kustannuksia eikä nopeuta hoitoon pääsyä. Oppositio teki asiasta yhteisen välikysymyksen aivan kuntavaalien alla.

Ylös