Tarkastusvaliokunta: Yli-Viikarin toiminta on heikentänyt luottamusta VTV:n toimintaan ja julkikuvaan

15.6.2021 klo 13:38 Eduskunta Samuli Rissanen

Eduskunnan tarkastusvaliokunnan mukaan Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajan toiminta on merkittävällä tavalla heikentänyt luottamusta Valtiontalouden tarkastusviraston toimintaan ja julkikuvaan.

Valiokunta suosittaa, että eduskunnan kansliatoimikunta selvittää, pitäisikö Yli-Viikari irtisanoa tehtävästään.

Eduskunnan tarkastusvaliokunta on tehnyt laajan selvityksen VTV:n  ja sen pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin toiminnasta. Mietintö asiasta valmistui tänään. Juuri hetki sitten asiaa esitteli tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Outi Alanko-Kahiluoto.

Hän sanoi, että pääjohtajan toiminta on heikentänyt luottamusta viraston toimintaa ja julkikuvaa kohtaan.

Valiokunta on tarkastellut pääjohtajan toimintaa virkamatkustamiseen liittyen. Tähän liittyviä tekijöitä ovat kanta-asiakaspisteiden käyttö sekä matka-asiakirjojen puutteellisuus ja yksittäiset laskutusepäselvyydet.

Valiokunta toteaa, etteivät virkamatkojen etuohjelmat ole toteutuneet valtion kannalta onnistuneesti.

Merkittävänä puutteena valiokunta on pitänyt sitä, ettei etujen käyttöä ja annettujen ohjeiden toteutumista kyetä valvomaan.

– Näin ollen on epäselvää, onko esimerkiksi Finnair Plus-ohjelman pisteet jääneet käyttämättä tai onko niitä käytetty ohjeiden vastaisesti yksityisiin tarkoituksiin. Valiokunta on edellyttänyt virkamatkoista kertyvien etujen käytöstä selkeitä ja noudatettavissa olevia ohjeita, asiaa koskevassa tiedotteessa sanotaan.

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen valiokunnalle toimittamasta aineistosta on todennettavissa, että tarkastusviraston pääjohtajan matkalaskuista on tehty useita lisäselvityspyyntöjä virastolle.

Palvelukeskus on toistuvasti pyytänyt virastoa täydentämään tietoja sekä toimittamaan puuttuvia kuitteja ja selvityksiä.

– Valtiontalouden tarkastusviraston toiminnassa havaitut puutteet ovat poikkeuksellisia, eikä vastaavaa ole havaittu muualla valtionhallinnossa, valiokunnan mietinnössä todetaan.

Johtopäätöksenään valiokunta toteaa, että pääjohtajan toiminta on merkittävällä tavalla heikentänyt luottamusta Valtiontalouden tarkastusviraston oman taloudenhoidon asianmukaisuuteen sekä sisäisen valvonnan toimivuuteen ja vahingoittanut viraston julkikuvaa.

Valiokunta katsookin, että eduskunnan kansliatoimikunnan tulee selvittää, onko pääjohtajalla edellytyksiä jatkaa tehtävässään ja irtisanomisedellytysten täyttyessä saattaa asia eduskunnan täysistunnon päätettäväksi.

Yli-Viikari pidätettiin pääjohtajan virasta huhtikuun alussa rikostutkinnan vuoksi. Yli-Viikari on kiistänyt syyllistyneensä virkarikoksiin.

Ylös