”Yksityinen ja kolmas sektori hylätään sotessa” – Sari Tanus pelkää Sydänsairaalan ja Coxan kohtaloa

21.6.2021 klo 17:55 Eduskunta Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Sari Tanus arvostelee sote-uudistusta yksityisen- ja kolmannen sektorin hylkäämisestä sekä pelkää Sydänsairaalan ja Coxan kohtaloa.

Tanus jätti hallituksen Sote-esitykseen 18 korjausesitystä.

– Olipa sote-esityksestä mitä mieltä tahansa, niin eduskunnasta ei voi laittaa ulos  raakiletta, niin keskeneräistä ja valiokunnan itsensäkin mielestä monia korjauksia ja tarkennuksia vaativaa esitystä, kristillisdemokraattien kansanedustaja Sari Tanus kritisoi.

Hän on jättänyt sote-esitykseen 18-lausumaehdotusta, joissa hän muun muassa vaatii, että hallitus ryhtyy toimiin sote-uudistuksen puutteiden korjaamiseksi ja siirtymävaiheen pidentämiseksi, jotta uudistuksen puutteet saadaan korjattua.

Samalla Tanus kritisoi hallituksen sote-esitystä yksityisen- ja kolmannen sektorin unohtamisesta. Tanuksen mukaan toimivien, tarpeisiin vastaavien palveluiden turvaamiseksi tarvittaisiin julkisen sektorin lisäksi yksityistä ja kolmatta sektoria tiiviiseen yhteistyöhön.

Tanus nostaa erityisesti esiin julkisomisteiset, keskeisiä palveluja tarjoavat Sydänsairaalan ja tekonivelsairaala Coxan.

– Näiden toimintaedellytyksiä tulee parantaa ja joustavoittaa, ei vaikeuttaa.

Tanuksen mukaan riittävästä rahoituksesta on huolehdittava, huomioiden kasvukeskusten erityistilanteet, yliopistosairaaloiden asema, niin terveydenhoitohenkilökunnan riittävää ja laadukasta koulutusta kuin tutkimustakin ajatellen.

Samalla olisi oltava kannustimia kustannusten hillintään ja todellisen demokratian pitäisi myös toteutua.

Valitettavasti tämä sote-esitys ei vastaa monelta osin näihin eikä moniin muihinkaan tavoitteisiin.

– Pidemmällä jaksolla arvioiden negatiivisia vaikutuksia tulee pienempiinkin kuntiin, Tanus kritisoi.

Perustuslakivaliokunnan varajäsenä vaikuttava Tanus huomauttaa, että perustuslakivaliokunta mahdollisti lausunnossaan monien korjausten tekemisen esitykseen.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta teki kuitenkin lähinnä vain aivan välttämättömät, perustuslakivaliokunnan lausumien edellyttämät muutokset.

Tanuksen mukaan on käsittämätöntä, että valiokunnassa toteutettujen korjausten sijaan mietintöön liitettiin pitkä lista lausumia, siis juuri tehtyyn esitykseen pitkä lista korjattavia kohteita.

– Sotea tarvitaan potilaiden paremman tutkimuksiin, hoitoon ja kuntoutukseen pääsemiseksi, perusterveydenhuollon vahvistamiseksi ja integroitujen hoitopolkujen muodostamiseksi, yhdenvertaisten palvelujen saamiseksi, terveyserojen kaventamiseksi, kustannusten hillitsemiseksi. Lista on pitkä, Tanus painottaa.

Ylös