Tanus syvästi huolissaan poliisin erittäin vaikeasta tilanteesta – ”Julkisen talouden selonteossa ei ole ratkaisuja”

30.6.2021 klo 13:51 Eduskunta Kristiina Kunnas

– Halusin vaatia ministeriltä, että poliisin vaikeaan tilanteeseen todella tulisi lisärahoitusta syksyllä, KD:n kansanedustaja Sari Tanus kertoo.

Kristillisdemokraattien tamperelainen kansanedustaja Sari Tanus halusi ottaa julkisen talouden selonteon keskustelussa eduskunnassa esiin poliisitoimen ongelmat.

Tanus kysyi maanantaina eduskunnassa ministeriltä poliisin vaikean tilanteen parantamisesta.

– Tässä selonteossa luetellaan, kuinka moneen tärkeään asiaan poliisia tarvitaan, ja samanaikaisesti vakuutetaan, että poliisin määrärahakehyksellä varmistetaan poliisin operatiivinen toiminta sekä hallitusohjelmassa asetetun 7 500 poliisihenkilötyövuoden tavoitetason saavuttaminen.

Hallintovaliokunnan lausunnossa kuitenkin kerrotaan, että kehys tarkoittaa tutkinta-aikojen pidentymistä entisestään, rikosten selvitysprosessien alenemista ja myös koulutettujen poliisien määrän alenemista. Aivan samasta on huolissaan poliisiylijohtaja Kolehmainen.

– Kysynkin ministeriltä: Mitä teemme, mitä teette poliisien tilanteen parantamiseksi? Onko syksyllä tulossa selvästi lisärahoitusta?

Tanus perustelee kysymystään sillä, kuinka tärkeä sektori on kyseessä.

– Poliisin tehtäväkenttä on pysyvästi monimutkaistunut ja laajentunut, ja samalla osaamisen vaatimustaso on moninkertaistunut, Tanus muistuttaa.

Tanus kertoo, että julkisen talouden selonteossa vakuutetaan kyllä, että poliisin määrärahakehyksellä varmistetaan poliisin operatiivinen toiminta sekä hallitusohjelmassa asetetun 7 500 poliisihenkilötyövuoden tavoitetason saavuttaminen.

– Lisäksi selonteossa todetaan, että Senaatti-kiinteistöjen investointikehyksen mukaisten poliisin toimintahankkeiden vuokravaikutuksiin varaudutaan lisärahoituksella.

– Hämmästyttävää kuitenkin on, että ratkaisuja tämän toteuttamiseen tässä selonteossa ei ole, Tanus ihmettelee.

Tanus kertoo suorastaan hätkähtäneensä luettuaan Savon Sanomien haastattelun poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaisesta.

Hän kertoo suorastaan hätkähtäneensä luettuaan Savon Sanomien haastattelun poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaisesta.

– Poliisiylijohtaja kertoo, ettei sen enempää kevään budjettiriihessä kuin nyt julkisen talouden suunnitelmassakaan todellakaan ole keinoja näiden tavoitteiden toteuttamiseen, Tanus sanoo.

Poliisi on kuitenkin vaatinut lisärahaa jatkuvasti.

– Poliisihallitusta on kyllä paisutettu, ja poliisi on tehnyt toistuvasti erittäin kalliita hankintoja, mutta esimerkiksi perusrikostutkinnan turvaamiseen ei ole ohjattu varoja eikä resursseja, Tanus arvostelee.

– Me täällä eduskunnan keskustelussakin olemme puhuneet siitä, kuinka pahasti oikeuslaitos on jumissa ja kuinka jonot kasvavat, mutta itse asiassa perusrikostutkintaan on tavattoman pitkät jonot tällä hetkellä.

– Jutut uhkaavat vanhentua. Tähän puuttui myös hallintovaliokunta lausunnossaan ja totesi, että tarvittaisiin selkeitä lisäpanostuksia.

– Tämä nykyinen kehys merkitsee väistämättä työssä olevien, koulutettujen poliisimiesten määrän vähenemistä ja jopa yt-neuvotteluja irtisanomisineen.

Tutkinta-ajat ovat erittäin pitkiä ja rikosten selvitysprosentit alhaisia.

– Toivon, että tätä asiaa tarkasteltaisiin vakavasti uudelleen. Syksyn lisäbudjetissa poliisille täytyy myöntää lisäresursseja, jotta katastrofaalisia yhteistoimintaneuvotteluja ja näitä jo aloitettuja sopeutumissuunnitelmien valmistelujen linjauksia ei tarvitsisi toteuttaa, Tanus perustelee.

Lääkäri-kansanedustaja Sari Tanus on istunut eduskunnassa vuodesta 2015. Hän on myös Tampereen kaupunginvaltuutettu. (Kuva Jukka Salmi)

 

 

 

 

Ylös