– Poliisien määrää on lisättävä ja rahoituksen vinouma oikaistava, kansanedustaja Sari Tanus vetoaa budjettineuvotteluihin valmistautuvaan hallitukseen

7.8.2021 klo 13:13 Politiikka Samuli Rissanen

– Poliisille kuuluu ja tulee resurssoida myös ennaltaehkäisevä työ. Läsnäolevaa poliisia tarvitaan myös opastamaan nuoriamme niin kouluissa kuin kaupungilla ja netin karikkoissa, kristillisdemokraattien kansanedustaja Sari Tanus sanoo.

– Poliisi ei ole mikään kausityöntekijä vaan yksi yhteiskunnan keskeinen kokoaikainen toimija, kristiillisdemokraattien kansanedustaja Sari Tanus sanoo.

Hän vetoaa hallitukseen, ja kaikkiin asiaan vaikuttaviin, että tarvittavia, merkittäviä lisäresursseja poliisille osoitetaan pikaisimmin elokuun budjettiriihestä.

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaisen mukaan rahoitukseen liittyen on tehty sellaisia päätöksiä, että niiden toteutuessa poliisin on ensi vuonna vähennettävä 450 henkilötyövuotta. Poliisi on jo käynnistänyt sopeutumissuunnitelman valmistelun siltä varalta, että kaikki Suomen poliisilaitokset joutuisivat säästökuurille.

– Eihän voi olla niin, että näin merkittävä yhteiskunnan toimija kamppailee rahoituksen kanssa  ja tämä samaan aikaan, kun rahaa jaetaan monille sektoreille, miljardeittain myös ulkomaille,

Tanuksen mielestä nykytilanteessa poliisien määrää pitäisi päinvastoin kasvattaa ja rahoitusvinouma oikaista ja saattaa tehtävien tasolle.

– Eihän voi olla niin, että näin merkittävä yhteiskunnan toimija kamppailee rahoituksen kanssa  ja tämä samaan aikaan, kun rahaa jaetaan monille sektoreille, miljardeittain myös ulkomaille, Tanus viittaa kesän korvalla hyväksyttyyn EU:n elpymispakettiin.

Hänen mukaansa ei voi olla myöskään niin, että yli kymmenen tuhannen henkilön sektorilla toiminnan rahoituksen näkökenttä ylettyy vain muutaman kuukauden päähän ja toiminta on jatkuvasti lisäbudjettien varassa.

Tanuksen mielestä poliisin rahoitus pitää saada pysyvästi riittävälle tasolle.Hän muistuttaa, että yksi oikeusvaltion ja demokraattisen, turvallisen yhteiskunnan peruskulmakivi on toimiva, luotettava ja riittävästi resurssoitu poliisisektori.

Tästä kansalaisilla tuntuu olevan laaja yhteinen näkemys: Halutaan, että poliisi pitää järjestystä yllä, luo turvaa, pyrkii toiminnallaan tehokkaasti vähentämään rikoksia, on tarvittaessa nopeasti paikalla, selvittää tutkinnat ripeästi ja pystyy panostamaan myös ennaltaehkäisevään toimintaan.

– Siinä missä painotukset ja suhtautuminen eri rahoituskohteisiin vaihtelee, poliisin riittävien resurssien tärkeä merkitys tunnustetaan laajalti taustoista riippumatta. Ovatko asian keskiössä olevat päättäjät tämän sisäistäneet, hän kysyy.

Ristiriitaisten haasteiden keskellä olevalle sisäministeri Ohisalolle poliisin resurssien paikkaamisessa olisikin Tanuksen mukaan laajaa kannatusta saava korjauskohde.

Hän muistuttaa, että myös julkisen talouden selonteossa todettiin, että poliisi pyrkii toiminnallaan vähentämään erityisesti henkilökohtaiseen koskemattomuuteen sekä henkeen ja terveyteen kohdistuvia rikoksia, erityisesti lapsiin kohdistuvia rikoksia sekä lähisuhdeväkivaltaa ja yhteiskunnalle haitallisimpia rikoksia ja jatkamaan radikalisaation ehkäisyä ja lähipoliisitoimintaa.

Viime vuodet ovat tuoneet poliisille myös uusia tehtäviä samalla, kun toimintaympäristö on monella tapaa monimutkaistunut ja vaikeutunut. Riittäviä resursseja, tehtävien mukaista rahoitusta ei poliisille suunnitelmallisesti ole kuitenkaan osoitettu vaan pakollisia paikkauksia on tehty toistuvasti lisäbudjeteissa.

Eduskunnan hallintovaliokunta on niin ikään lausunnossaan todennut, että poliisille tarvittaisiin selkeitä lisäpanostuksia. Nykyinen kehys merkitsee väistämättä työssä olevien, koulutettujen poliisien määrän vähenemistä, yhteistoimintaneuvotteluja ja irtisanomisia.

– Nykyisinkin erittäin pitkät tutkinta-ajat pitenevät edelleen ja rikosten jo nykyisinkin matalat selvitysprosentit alenevat entisestään. Emme todellakaan halua sitä, Tanus vetoaa.

Ylös