”Hallitsematon turvapaikanhakijoiden vyöry ei ole kenenkään etu” – Kristillisdemokraattien puoluekokous vaatii kiintiöpakolaisjärjestelmän vahvistamista EU:n laajuisesti

28.8.2021 klo 13:29 Politiikka Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattien puoluekokous esittää kiintiöpakolaisjärjestelmän vahvistamista EU:n laajuisesti. Maahanmuuttajien työllistymistä kristillisdemokraatit edistäisivät kielilisällä.

Afganistanin hallinnon romahtaminen ja ajautuminen ääriliike Talibanin syliin on järkyttänyt nopeudellaan. Se on myös vakavan itsetutkinnan paikka kansainvälisessä yhteisössä.

Kristillisdemokraattien puoluekokous kantaa huolta erityisesti naisten, tyttöjen ja vähemmistöjen turvallisuudesta. Maassa on pieni kristittyjen joukko, joka on hengenvaarassa Talibanien hallinnon alla. Afganistanin kansaa on autettava humanitaarisessa kriisissä.

– On mahdollista, että Eurooppa näkee vuoden 2015 kaltaisen turvapaikanhakijoiden liikkeellelähdön.

– On mahdollista, että Eurooppa näkee vuoden 2015 kaltaisen turvapaikanhakijoiden liikkeellelähdön. Hallitsematon turvapaikanhakijoiden vyöry ei ole kenenkään etu, siitä hyötyvät vain ihmissalakuljettajat.

– Ne, jotka apua eniten tarvitsevat, eivät usein pysty lähtemään. Kiintiöpakolaisjärjestelmää vahvistamalla pystytään paremmin ohjaamaan apua kaikista heikoimmassa asemassa oleville ihmisille, kristillisdemokraattien puoluekokous muistuttaa.

Globaalisti siirtolaisuuden ja pakolaisuuden syyt eivät tule häviämään. EU-tasolla on pyrittävä kiintiöpakolaisjärjestelmän vahvistamiseen ja panostettava apuun paikan päällä ja kriisialueiden välittömässä läheisyydessä.

Turvapaikan Suomessa saaneiden perheenyhdistämistä on helpotettava, erityisesti Afganistanissa tämä on ollut lähes mahdotonta koska tunnistautuminen pitää tehdä New Delhissä, Intiassa.

Maahanmuuttajien työllistymistä kristillisdemokraatit edistäisivät kielilisällä. Kristillisdemokraattien puoluekokous esittää, että kielilisä otetaan käyttöön osana työmarkkinatukea. Sen avulla luodaan työttömille maahanmuuttajille taloudellinen kannustin opiskella suomea tai ruotsia, mikä edistää maahanmuuttajien työllistymistä.

Nykyisellään sosiaaliturvajärjestelmä syrjäyttää maahanmuuttajat työelämästä. Kotoutumisessa on epäonnistuttu, ja maahanmuuttajien työllisyyden parantamiseksi tarvitaan tehokkaampia keinoja.

– Kieli on avain työmarkkinoille. Kotoutumiskoulutuksessa kielitaidon tavoitetasoon pääsee vain kolmannes osallistujista, puoluekokous muistuttaa.

Kristillisdemokraattien esittämässä mallissa kielitaidon todistaminen tapahtuisi esimerkiksi peruskoulun päättötodistuksella tai osallistumalla samaan yleiseen kielitutkintoon, joka Suomen kansalaisuutta hakevankin on läpäistävä.

Esimerkiksi Tanskassa maahanmuuttajien työttömyys on vähentynyt, kun kielitaidon osoittaminen on sidottu annettavan tuen määrään.

Kristillisdemokraattien ehdottama ratkaisu kannustaa kielen oppimiseen ja lisää työllistymisen mahdollisuuksia. Kielilisän edellytyksenä on kotouttamiskoulutukseen liittyvän kielikoulutuksen vahvistaminen ja sen määrän lisääminen.

Ylös