Kirkkojen johtajat vetosivat sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristönsuojelullisen kestävyyden puolesta

12.9.2021 klo 08:41 Ulkomaat Merja Eräpolku

Roomalaiskatolisen, ortodoksisen ja anglikaanisen kirkon johtajat ovat yhdessä varoittaneet ympäristön kestävyyden turvaamisen kiireellisyydestä, sen vaikutuksesta köyhyyteen ja maailmanlaajuisen yhteistyön tärkeydestä.

Katolisen kirkon paavi Franciscus, ortodoksisen kirkon ekumeeninen patriarkka Bartolomeos ja Canterburyn arkkipiispa Justin Welby julkaisivat syyskuun alussa yhteisen kiireellisen vetoomuksen planeettamme puolesta, kertoo OrtodoxTimes.com -verkkomedia.

Kirkkokuntien johtajat varoittavat ensimmäistä kertaa yhdessä, että on kiire saada kansainvälisellä yhteistyöllä aikaan kestävä elinympäristö, ja korostavat sen merkitystä köyhille ihmisille.

Heidän mukaansa edessämme olevat luontokato, ympäristön köyhtyminen ja ilmaston muutos ovat väistämättömiä seurauksia toimistamme, joilla olemme ahneesti kuluttaneet enemmän kuin maapallon kantokyky kestää. Pahimmat kärsijät ovat maailman köyhimmät ihmiset.

– Jumala kuulee köyhien huudon, kirkon johtajat muistuttavat. He muistuttavat viime aikojen luonnonkatastrofeista: toisaalla tulvista, toisaalla laajoista tulipaloista, kuivuudesta ja juoma- ja kasteluveden puutteesta.

– Pandemian aikana olemme oppineet kuinka haavoittuvaisia olemme. Löysimme itsemme heikkoina ja ahdistuneina monissa kriiseissä: terveys-, ympäristö-, ruoka-, talous- ja sosiaalisissa kriiseissä, jotka ovat syvästi yhteen kietoutuneita.

Nyt on parannuksen aika.

Kirkkokuntien johtajat korostavat, että nyt on parannuksen aika.
– Jos ajattelemme ihmiskuntaa perheenä ja työskentelemme yhdessä sellaisen tulevaisuuden eteen, joka perustuu yhteiseen hyvään, voimme päästä elämään hyvin erilaisessa maailmassa.

Hengelliset johtajat vetoavat erityisesti poliittisiin ja yritysjohtajiin.
– Yhdessä yhteisöinä, kirkkoina, kaupunkeina ja kansakuntina meidän on käännettävä suunta ja löydettävä uusia tapoja työskennellä yhdessä murtaaksemme perinteiset esteet kansojen välillä, lopetettava kilpailu luonnonvaroista ja ryhdyttävä yhteistyöhön.

Vetoomus sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristönsuojelullisen kestävyyden puolesta on osoitettu erityisesti maailman johtajien marraskuiselle kokoukselle Glasgowissa.

Ylös