Päivi Räsänen huolestui Vihreiden huumelinjauksesta: ”Eikö ministeri Ohisalo ole kuunnellut alaisensa poliisihallinnon varoituksia sen seurauksista?”

12.9.2021 klo 21:25 Politiikka Merja Eräpolku

Vihreiden puoluekokous hyväksyi niukalla enemmistöllä aloitteen kannabiksen laillistamiseksi Suomessa. KD:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Päivi Räsäsen mielestä Vihreiden huumelinjaus antaa vaarallisen viestin nuorille.

Kannabiksen laillistamista koskeva aloite hyväksyttiin 12. syyskuuta Vihreiden puoluekokouksessa äänin 183-181, vaikka puoluehallitus vastusti sitä.

– Puoluekokous kannattaa, että kannabiksen kieltolaki kumotaan ja kannabiksen käyttö, hallussapito, valmistus ja myynti sallitaan. Samalla kannabikselle toimeenpannaan kattava nykyisiin sallittuihin päihteisiin rinnastuva sääntely, mukaan lukien myynnin ja valmistuksen sääntely ja verollepano. Puoluekokous kannattaa myös, että kannabiksen käytöstä aiheutuneet rekisterimerkinnät poistetaan, Vihreiden hyväksymässä muotoilussa sanotaan.

Aiemmin sisäministerinä toimineen kansanedustaja Päivi Räsäsen mielestä on huolestuttavaa, että sisäministerin salkkua kantava puolue ehdottaa kannabiksen käytön, hallussapidon ja jopa myynnin laillistamista.

– Eikö ministeri Maria Ohisalo ole kuunnellut alaisensa poliisihallinnon varoituksia sen seurauksista?

Kannabiksen laillistaminen antaisi nuorille tuhoisan viestin.

Räsänen muistuttaa, että huumeiden käyttö on lisääntynyt ja aiheuttaa yhä enemmän huolta niin sisäisen turvallisuuden viranomaisten kuin terveydenhoidon henkilöstön keskuudessa. Kannabiksen laillistaminen antaisi myös nuorille tuhoisan viestin huumeiden käytön hyväksyttävyydestä.

– Poliisi näkee huumausaineisiin liittyvässä maailmassa paljon väkivaltaa, kuolemaa, hyväksikäyttöä, prostituutiota sekä perheiden hätää ja vanhempien tuskaa. Poliisin taholta on arvioitu, että kannabiksen laillistaminen tulisi näkymään nousuna muun muassa rattijuopumustilastoissa.

– Yksilövapauteen vetoaminen on kestämätön ja vaarallinen peruste huumeiden käytön laillistamiselle. On myös ilmeistä, että monenlaisten lievempien huumeiden käyttö johtaa voimakkaampien aineiden kokeiluun ja lopulta tuhoisaan huumeriippuvuuteen.  Kannabis voi laukaista myös psykoosin sekä aiheuttaa ahdistusoireita ja kognitiivisia häiriöitä.

Räsänen pitää välttämättömänä, että huumevalistusta on lisättävä jo alakoululaisille sekä kouluterveys- ja opiskelijahuollon resursseja vahvistettava. Rangaistavuus, hoitoonohjaus ja valistustyö huumeiden käytön vaaroista toimivat perusteltuina viesteinä erityisesti lapsille ja nuorille.

Huumetuotanto tuhoisaa myös luonnolle

– Huumeiden kasvatus ja tuotanto ovat myös tuhoisaa ilmastopolitiikkaa. Huumeiden valmistuksesta syntyvät myrkylliset jätteet jäävät useimmiten pilaamaan ympäristöä, eikä luonnolle aiheutuvaa kuormitusta valvota kuten muussa teollisessa tuotannossa, Räsänen muistuttaa.

– Kansanterveytemme ei kestä alkoholin rinnalle kasvavaa huumeongelmaa. Useissa Euroopan maissa kannabis on lainsäädännössä määritelty yleissopimuksen mukaisesti huumausaineeksi ja sen käytöstä, hallussapidosta ja myynnistä seuraa lain mukaan rangaistus. Rangaistavuudesta ei Suomessakaan pidä luopua.

Vihreät on ensimmäinen eduskuntapuolue, joka ajaa kannabiksen laillistamista. Vihreiden päätöksestä iloitsivat heti Kokoomusnuoret, jotka vaativat tiedotteessaan Kokoomukselta vastaavaa ratkaisua.

– Kokoomusnuoret on kannattanut kannabiksen kasvatuksen, myynnin ja hallussapidon laillistamista itsehoitolääkkeenä jo viime syksystä lähtien. Olemme erittäin iloisia, että nyt myös Vihreät on ensimmäisenä eduskuntapuolueena tullut samalle linjalle. Tämä on selvä viesti myös meidän emopuolueelle. Jos kokoomus haluaa kutsua itseään jatkossakin edistyspuolueeksi, on puolueen päivitettävä kantansa kannabiksen suhteen mahdollisimman pian, Kokoomusnuorten puheenjohtaja Matias Pajula toteaa tiedotteessaan.

 

Korjattu 21.50: aloite ei ollut Vihreiden nuorisojärjestön esittämä, vaan henkilöjäsenten kokoukselle tekemä

Ylös