KD:n puoluekokous: ”Mahdollisuus päihdeongelmaisen hoitoon tahdosta riippumatta on otettava käyttöön”

13.9.2021 klo 08:20 Politiikka Merja Eräpolku

KD:n puoluekokous hyväksyi Äänekosken osaston aloitteen, jossa esitetään tehokkaampaa puuttumista päihdeongelmiin ja päihdehoidon tehostamista. Huumeiden käyttö on lisääntynyt huomattavasti viime vuosina.

Elokuun lopulla pidetty Kristillisdemokraattien puoluekokous hyväksyi yksimielisesti aloitteen, jossa esitetään muun muassa päihdeongelmaisten tahdosta riippumattoman hoidon käyttöä.

KD:n puoluekokouksen hyväksymässä aloitteessa todetaan, että päihdehuoltolain 2. luvussa annettu mahdollisuus päihdeongelmaisen hoitoon tahdosta riippumatta on otettava käyttöön.
– Tällaiseen toimintaan sopivia hoitopaikkoja on perustettava pikaisesti. Osa päihdeongelmaisista haluaisi saada apua, heille on tällöin järjestettävä heti hoitopaikka eikä vasta viikkojen tai kuukausien päästä. Hoitopaikkojen valinnassa on painotettava hoitotuloksiin, ei hintaan.

Moni päihdeongelmaisen läheinen on yrittänyt saada päihteiden käyttäjää pakkohoitoon. Psykoosit ovat hyvin yleisiä, jolloin päihdeongelmainen näkee ja kuulee harhoja sekä on erittäin arvaamaton ja vaarallinen.

– Useita varoittavia esimerkkejä on jo nyt. Aikuista lasta ei suostuttu laittamaan pakkohoitoon äidin pyynnöstä huolimatta. Äiti näki seuraavan kerran lapsensa vankilassa, kun tämä oli tappanut täysin vieraan ihmisen. Toinen tapaus oli syyllistynyt törkeään pahoinpitelyyn, mutta hänet päästettiin vapaalle odottamaan käräjäkäsittelyä. Tämä tapaus syyllistyi tappoon ennen käräjiä. Vastaavanlaisia tapauksia on lukemattomia, aloitteessa kerrotaan esimerkkeinä.

Aloitteessa vaaditaan myös poliisien resurssien lisäämistä, sillä ne eivät ole riittävät huumausaineiden myynnin, valmistuksen ja kasvatuksen suhteen.

– Tällä hetkellä poliisit pystyvät puuttumaan pääasiassa vain isoihin huumausainemääriin, jolloin katukauppaa tekevät saavat jatkaa melko vapaasti toimintaansa.

Huumeiden käyttö on lisääntynyt huomattavasti viime vuosina.

Huumeiden käyttö on lisääntynyt huomattavasti viime vuosina. Ongelma ei koske ainoastaan suurkaupunkeja, vaan käyttö on levinnyt pieniin kuntiinkin. Huumeidenkäytön seurauksena vuosittain 1100 alle kaksivuotiasta lasta otetaan huostaan, yliannostukseen kuoli 234 henkilöä vuonna 2019 ja moottoriajoneuvolla ajamisesta huumeiden vaikutuksen alaisena jäi kiinni 10 000 henkilöä.

Lisäksi 5 000 huumeriippuvaista suorittaa väkivalta-, omaisuus- tai huumausainerikoksista saamaansa tuomiota vankilassa. Rikosseuraamuslaitoksen raporttien mukaan suurimmalla osalla vangeista ei ole ammattia eikä asuntoa ja vain harvalla on päästötodistus 2. asteelta. Useimmilla heistä on pistohuumeiden käyttäjille tyypillinen c-hepatiitti.

Ylös