KD Etelä-Savo: Harkittava erikoissairaanhoidon palvelujen tarjoamista paikallisissa hyvinvointikeskuksissa

13.9.2021 klo 07:50 Mielipiteet & Blogit Lukijalta

Kristillisdemokraattien Etelä-Savon piirihallitus pitää keskeisen tärkeänä, että tulevassa soteuudistuksessa löydetään sopiva tasapaino paikallisten terveydenhoitopalvelujen ja keskussairaaloiden tarjoaman erikoissairaanhoidon välillä. Piirihallituksen mielestä terveydenhuollon lähipalvelujen avulla voidaan helpottaa erikoissairaanhoidon kuormitusta ja lyhentää hoitojonoja. Käytännössä tämä edellyttää, että paikallisille hyvinvointikeskuksille ja terveysasemille turvataan riittävä henkilöstö ja aineelliset resurssit.

Potilaiden siirtelyn asemesta tulisi myös harkita erikoissairaanhoidon palvelujen tarjoamista paikallisissa hyvinvointikeskuksissa ja terveysasemilla silloin, kun hoito ei edellytä erikoislaitteistoja.

KD:n Etelä-Savon piirihallitus

Ylös