Päivi Räsänen kertoo joutuvansa käräjäoikeuteen tammikuussa ja arvioi, että syytteiden käsittely etenee korkeampiin oikeusasteisiin

15.9.2021 klo 09:24 Politiikka Samuli Rissanen

– Helsingin käräjäoikeudesta ilmoitettiin, että valtakunnansyyttäjän minua vastaan nostamien syytteiden pääkäsittelyn istuntopäiväksi on määrätty 24.1.2022. Asiaa ei siis käsitellä vielä tänä syksynä vastoin aiempia oletuksia, kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen kertoo.

Prosessi sai alkunsa jo yli kaksi vuotta sitten, kesäkuussa 2019 Räsäsen julkaisemasta twiitistä, jossa hän esitti kysymyksen Pride- tapahtuman tukijaksi ilmoittautuneen kirkon johdolle. Julkaisun pääsisältö oli kuvaliite Uuden testamentin Roomalaiskirjeen 1. luvun jakeista 24–27.

Kansalaisen rikosilmoituksen pohjalta käynnistyneen esitutkinnan tultua julkisuuteen, rikosilmoituksia tehtiin kaikkiaan viisi. Huhtikuussa 2022 valtakunnansyyttäjä päätöksellään  nosti syytteen Räsästä vastaan kolmesta eri teosta.

– Minua epäillään kiihottamisesta kansanryhmää vastaan mainitun twiitin, 17 vuotta sitten julkaistun pamfletin ja Ruben Stillerin keskusteluohjelmassa 19.12.2019 antamieni lausuntojen vuoksi, Räsänen kertoo

Esiin nostettiin vuonna 2004 Räsäsen kirjoittama pamfletti ”Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi” ja Ruben Stillerin radiokeskustelu. Näiden osalta poliisi ei katsonut rikosta tapahtuneen, mutta valtakunnansyyttäjä määräsi esitutkinnat suoritettaviksi.

– Pidän todennäköisenä, että syytteiden käsittely etenee korkeampiin oikeusasteisiin, tarvittaessa jopa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen

Lähetyshiippakunnan piispa Juhana Pohjola joutui myös syytetyksi sen vuoksi, että hän oli vastuussa pamfletin julkaisemisesta ja saatavilla pitämisestä.

– Näistä kaikista poliisi on käyttänyt työaikaansa tuntikausia kuulusteluihini ja sen lisäksi moninkertaisesti tutkintaan, selvityksiin ja lausuntoihin. Valtakunnansyyttäjän virasto on tutkinut asiaa ennen päätöstään yli puoli vuotta ja ensi vuoden alusta lähtien näillä syytteillä työllistetään oikeuslaitosta.

– Pidän todennäköisenä, että syytteiden käsittely etenee korkeampiin oikeusasteisiin, tarvittaessa jopa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen, Räsänen arvioi.

Hän kiisttä syyllistyneensä mihinkään lainvastaiseen.

– Tutkinnan kohteena olevat kirjoitukseni ja lausuntoni kytkeytyvät Raamatun opetuksiin avioliitosta, miehenä ja naisena elämisestä ja erityisesti apostoli Paavalin opetukseen homoseksuaalisista teoista syntinä ja häpeänä.

Syyttäjälaitoksen tiedotteen mukaan Räsäsen näkemyksenä olisi, että ”homoseksuaalit eivät ole Jumalan luotuja kuten heteroseksuaalit”, ja että hän pitäisi heitä alempiarvoisina muihin ihmisiin nähden.

– Tällaista en ole missään yhteydessä sanonut. Väittämät ovat täysin vastoin vakaumustani. Pidän tätä perättömänä lausumana ja myös erittäin loukkaavana homoseksuaaleja ihmisiä kohtaa.

– Olen moneen kertaan korostanut sitä, että kaikki ihmiset on luotu Jumalan kuviksi ja heillä on yhtäläinen ihmisarvo ja ihmisoikeudet. Kaikki ihmiset ovat syntisiä ja saavat syntinsä anteeksi turvautumalla Jeesuksen sovitustyöhön.

Mahdollinen tuomio kiihottamisrikoksesta olisi enintään kaksi vuotta vankeutta tai sakkorangaistus. Räsäsen mukaan vielä vakavammaksi ongelmaksi nousisi vaatimus sensuurista: käsky poistaa sosiaalisen median päivitykset tai julkaisukielto kirjoitukselle.

Tuomio avaisi hänen mukaansa pään vastaavien julkaisujen kiellolle ja uhkan modernista kirjaroviosta.

– Odotan oikeuden käsittelyä rauhallisella mielellä luottaen siihen, että Suomessa kunnioitetaan perusoikeuksiin sekä kansainvälisiin sopimuksiin kirjattua sanan- ja uskonnonvapautta. En peräänny Raamattuun pohjautuvasta vakaumuksestani ja olen valmis puolustamaan sanan- ja uskonnonvapautta kaikissa tarvittavissa oikeusasteissa, Räsänen kertoo.

Ylös